Sut y Dylai Busnesau Fod Yn Rhyngweithio â phob Platfform Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae fy marn am gyfryngau cymdeithasol yn aml yn wahanol i'r rhai yn fy niwydiant. Yn ddamcaniaethol, rwyf wrth fy modd â'r cyfryngau cymdeithasol a'r cyfle y mae'n ei gynnig i fusnesau gyrraedd cwsmeriaid a rhagolygon ar lefel bersonol. Mae'r realiti wedi bod yn wahanol iawn, serch hynny. Rwyf wedi gwylio busnesau yn ceisio defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn yr un ffordd ag y maent yn gwneud sianeli marchnata eraill. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae hyn wedi arwain at embaras anhygoel ... ymatebion robotig a wnaed yn gyhoeddus i ddefnyddiwr cyfryngau cymdeithasol bywiog

10 Awgrym i Alinio Eich Marchnata E-bost a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd y cyhoeddiad hwn ers tro, rydych chi'n gwybod cymaint yr wyf yn dirmygu'r e-bost yn erbyn dadleuon cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn rhyddhau potensial llawn unrhyw strategaeth farchnata, bydd alinio'r ymgyrchoedd hynny ar draws sianeli yn gwella'ch canlyniadau. Nid yw'n gwestiwn yn erbyn, mae'n gwestiwn o a. Gyda phob ymgyrch ar bob sianel, sut allwch chi sicrhau cynnydd yn y cyfraddau ymateb ar bob sianel sydd gennych ar gael. E-bost? Cymdeithasol? Neu

Hanfodion Twitter: Sut i Ddefnyddio Twitter (ar gyfer Dechreuwyr)

Amser Darllen: 4 Cofnodion Mae'n dal yn rhy fuan i alw tranc Twitter, er yn bersonol rwy'n teimlo wrth iddynt barhau i wneud diweddariadau nad ydyn nhw'n gwella nac yn cryfhau'r platfform. Yn fwyaf diweddar, maent wedi dileu'r cyfrifiadau gweladwy sydd ar gael trwy eu botymau cymdeithasol ar wefannau. Ni allaf ddychmygu pam ac mae'n ymddangos y gallai fod yn cael effaith andwyol ar ymgysylltiad cyffredinol pan edrychwch ar draffig Twitter ar draws safleoedd mesur allweddol. Digon o gwyno ... gadewch i ni weld y da

Offer Ymchwil a Rheoli Hashtag

Amser Darllen: 4 Cofnodion Hashtag oedd gair y flwyddyn yn 2013, roedd yna fabi o'r enw Hashtag, a gwaharddwyd y gair yn Ffrainc (mot-dièse). Mae bagiau bagiau yn parhau i fod â buddion enfawr wrth eu defnyddio'n briodol yn y cyfryngau cymdeithasol - yn enwedig gan fod eu defnydd wedi ehangu y tu hwnt i Twitter ac i Facebook. Os hoffech chi gael rhai pethau sylfaenol hashnod, gweler y Canllaw Hashtag rydyn ni wedi'i gyhoeddi. Gallwch hefyd ddarllen ein post ar ddod o hyd i'r hashnodau gorau ar gyfer pob diweddariad cymdeithasol.