Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

Sut i Wella Ymgysylltiad yn Eich Cynhadledd Nesaf

Mae'r ffeithlun hwn o The Europe Hotel & Resort, gwesty moethus pum seren yn Iwerddon, yn rhoi rhywfaint o drosolwg o dueddiadau yn MICE (Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynadleddau ac Arddangosfeydd): Mae gwariant cyfarfodydd yn codi yn fyd-eang gyda rhagolwg o gynnydd disgwyliedig o 2.1% ar gyfer 2016 36 Mae% o weithwyr proffesiynol y diwydiant #travel yn disgwyl gwario mwy na $ 4,000 y pen mewn cymhellion yn 2016 Rhagwelir y bydd arddangosfeydd o fewn y diwydiant sioeau masnach yn tyfu 2.4% yn 2016 Dibyniaeth technoleg yn

TweetReach: Pa mor bell wnaeth eich trydar deithio?

A ydych erioed wedi bod yn chwilfrydig ynglŷn â sut y cychwynnodd Tweet ar Twitter, pwy a'i ail-drydar a ysgogodd lawer o sylw, a pha gyfrifon eraill a oedd yn ymwneud ag ef? Dyna'r union gwestiwn yr oeddwn yn ei ofyn yn ddiweddar gyda thudalen benodol a gafodd lawer o sylw. Gan ddefnyddio TweetReach, pasiais yn yr URL yr oeddwn yn dymuno gweld yr hanes amdano a chefais adroddiad llawn ar archif y Trydar. Gan ddefnyddio

Viraltag: Darganfod, Trefnu, Curadu, Rhannu a Thracio Delweddau Ar-lein

Bydd defnyddio delweddau yn effeithiol ar-lein yn tyfu eich gwerthiannau e-fasnach, eich cyrhaeddiad cyhoeddi, neu'ch busnes. Os yw'ch cwmni'n gweithio mewn maes gweledol o ffotograffiaeth, bwyd, ffasiynau neu hyrwyddo digwyddiadau, rydych chi eisoes yn gweithio i rannu cynnwys gweledol ar-lein. Mae delweddau'n dominyddu'r rhyngrwyd - o'ch porthiant Facebook i Pinterest. Profwyd bod delweddau yn gyrru cliciau, rhannu, deall a throsi. Y broblem i lawer o fusnesau yw sut i reoli adnoddau delwedd - o

Anatomeg Digwyddiad Perffaith

Mae ein ffrindiau da yn Formstack wedi rhyddhau maes digwyddiad newydd lle gallwch chi addasu'r ddelwedd, y disgrifiad, y gost a'r meintiau sydd ar gael ar unrhyw adeg trwy glicio ar y maes yn y tab Adeiladwr. Ychwanegwch faes cerdyn credyd a chae cyfan i lenwi'r llif prynu ar eich ffurflen gofrestru digwyddiad! Gallwch hyd yn oed analluogi'r cae os ydych chi wedi gwerthu allan. Maent wedi rhyddhau ffeithlun gwych i helpu pobl gyda marchnata digwyddiadau.

Methiant Marchnata: Pan Mae Tech Yn Gwneud Mwy o Niwed na Da

Pan rydyn ni'n gweithio gyda chleientiaid, rydyn ni'n aml yn eu hysbysu ein bod ni'n dal i fod yng ngorllewin gwyllt marchnata ar-lein ... y dyddiau ifanc yw'r rhain o hyd ac nid yw popeth wedi'i geisio eto. Ond nid yw hynny'n golygu na allwn ddysgu o hyd o gamgymeriadau eraill. Gyda thechnolegau newydd yn dod i'r amlwg bron bob dydd, mae'n cymryd gweithiwr proffesiynol marchnata profiadol ac addysgedig i wybod sut i harneisio potensial marchnata technoleg newydd a'i droi'n werthiannau

Hanes #Hashtags

Os ydych chi'n newydd i hashnodau, edrychwch ar y Canllaw Hashtag hwn. Mae rhai pobl yn dal i frwdio wrth weithredu hashnodau gan ei fod yn ymddangos yn ddirdynnol ac ychydig yn afreolaidd. Rwy'n chwilfrydig mewn gwirionedd pam nad yw platfformau'n cuddio'r symbol a dim ond ychwanegu'r hyperddolen fel bod y testun yn haws ei ddarllen. Yr un ffordd pan fyddwch chi'n teipio @ neu + ar Facebook neu Google + ... mae'r platfform yn cuddio'r symbol ond yn cysylltu'n effeithiol â'r cyfrif rydych chi'n tynnu sylw ato.