I Drydar neu Ddim i Drydar

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw! Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o gwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae'r defnydd wedi cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas

Sut i Gyrru Busnes gyda Twitter a Thrydar Hyrwyddedig

Mae Twitter bellach yn cynnig amrywiaeth o ymgyrchoedd i adeiladu a ganlyn, gyrru traffig ac addasiadau i'ch gwefan, gosod cymwysiadau, caffael arweinyddion, neu hyrwyddo trydariadau penodol. Mae Trydar Hyrwyddedig yn parhau i ymddangos yn fy llinell amser ar Twitter ac mewn cymwysiadau Twitter brodorol. Dylai eich busnes fod yn trosoli arferion gorau Twitter, ond os ydych chi'n talu i hyrwyddo Trydar mewn gwirionedd, mae yna bethau penodol y gallwch chi eu gwneud i wella cyfradd clicio drwodd yr hyrwyddiad