Sut i Ymchwilio'r Hashtags Gorau

Mae Hashtags wedi bod gyda ni ers eu lansio 8 mlynedd yn ôl ar Twitter. Un o'r rhesymau pam y gwnaethom ddatblygu ategyn Cod Byr oedd cynyddu ein gwelededd ar Twitter. Nodwedd allweddol o hynny oedd y gallu i ychwanegu hashnodau o fewn y cod byr. Pam? Yn syml, mae llawer o bobl yn ymchwilio i Twitter yn barhaus yn seiliedig ar yr hashnodau a rennir. Yn yr un modd ag y mae geiriau allweddol yn hanfodol i chwilio, mae hashnodau yn hanfodol i chwiliadau yn y cyfryngau cymdeithasol.