Mae'r awdur Tom Morris yn ymateb ynglŷn â: Pe bai Harry Potter yn rhedeg General Electric

Nid wyf yn credu bod diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn rhyfeddu at effeithiau'r Rhyngrwyd, Google a Rhwydweithiau Cymdeithasol ar ein byd. Efallai bod hynny'n swnio'n wirioneddol 'geeky' ond fe gyrhaeddais adref heddiw a chefais ymateb graslon iawn i'm post am lyfr Tom Morris, Pe bai Harry Potter yn rhedeg General Electric. Gwnaeth hynny fy niwrnod yn unig! Mae'r post llawn a'r sylwadau gan Tom yma. Mae Tom wedi gwerthu fi ymlaen