Esblygiad Optimeiddio Peiriannau Chwilio: Gyda Rhai Cyngor SEO Am Ddim

Y penwythnos hwn, cyfarfûm am goffi gyda ffrind a oedd yn gweithio yn y diwydiant gwasanaethau cartref. Roedd yn galaru bod gan ei gwmni gontract gydag asiantaeth SEO dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ond nid oedd yn siŵr a oeddent yn cael elw ar fuddsoddiad am yr arian yr oeddent wedi'i wario gyda nhw ai peidio. Roedd y cyfanswm ymhell dros $ 100,000 yn ystod oes gyda'r ymgynghorydd. Roedd y ddau ohonyn nhw'n poeni pe bydden nhw