Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi

Pa lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Gyrru'r Gwerthiannau Mwyaf?

Waw ... er mwyn deall yn well sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar y diwydiant e-fasnach, dadansoddodd Shopify ddata o 37 miliwn o ymweliadau cyfryngau cymdeithasol a arweiniodd at 529,000 o archebion. Dyma rai o uchafbwyntiau'r ffeithlun a rannwyd ganddynt: Daw bron i ddwy ran o dair o'r holl ymweliadau cyfryngau cymdeithasol â siopau Shopify o Facebook. Daw 85% o'r holl archebion o'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfartaledd o Facebook. Cynyddodd archebion o Reddit 152% yn 2013. Cynhyrchodd Polyvore y gorchymyn cyfartalog uchaf