ProOpinion: Ymunwch â Chymuned Fusnes sy'n cael ei Gyrru gan Ymchwil

Un o'r newidiadau rydyn ni'n eu gweld trwy'r we yw bod gwefannau cyngor rhad ac am ddim yn parhau i gael trafferth gydag ansawdd eu cynnwys a chywirdeb y wybodaeth maen nhw'n ei chynhyrchu. O ran penderfyniadau marchnata, rydym yn parhau i weld bod dull wedi'i deilwra'n cynhyrchu'r canlyniadau gorau. Mae'n hanfodol i ymgynghorwyr neu farchnatwyr astudio diwylliant, adnoddau a nodau busnes cyn gwneud argymhelliad o strategaeth neu blatfform.