Celf a Gwyddoniaeth Marchnata Cynnwys

Er bod llawer o'r hyn yr ydym yn ei ysgrifennu ar gyfer cwmnïau yn ddarnau arweinyddiaeth meddwl, yn ateb cwestiynau cyffredin, a straeon cwsmeriaid - mae un math o gynnwys yn sefyll allan. P'un a yw'n bost blog, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed fideo, mae'r cynnwys sy'n perfformio orau yn adrodd stori sydd wedi'i hegluro neu ei darlunio'n dda, a'i chefnogi gan ymchwil. Mae'r ffeithlun hwn o Kapost wir yn tynnu ynghyd yr hyn sy'n perfformio orau ac mae'n enghraifft wych o ... gyfuniad o gelf

Y Geiriau Syndod Sy'n Cael y Cynnwys Uchaf a Rennir

Yn ddiweddar, ysgrifennais tua 2 elfen allweddol y dylai teitlau erthyglau eu hymgorffori os ydynt yn dymuno cael eu clicio arnynt a'u darllen. Nid yw rhai geiriau'n effeithio ar yr hyn y mae pobl yn ei ddarllen yn unig, gall hefyd effeithio ar yr hyn y mae pobl yn ei rannu! Mae'r ffeithlun hwn o ShortStack yn darparu data a gasglwyd o Iris Shoor, Leo Widrich a Scott Ayres. Geiriau sy'n cael cynnwys yn rhannu Swyddi Blog - Syndod, Gwyddoniaeth, Twitter Beirniadol - Top, Dilynwch, Os gwelwch yn dda Facebook - Cynghori, Rhyfeddu, Ysbrydoli