Fideo: Gwyddoniaeth Perswâd

Un o'r ffeithluniau poblogaidd diweddar a bostiwyd gennym oedd 10 Ffordd i Drosi Ymwelwyr â Seicoleg. Mae deall beth sy'n gyrru person i bryniant yn hanfodol i farchnatwr. Os gallwch chi ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol, gallwch chi ddylanwadu ar y penderfyniad prynu. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan ysgrifenwyr Ie!: 50 Ffyrdd Profedig yn Wyddonol i Berswadiol yn rhoi mewnwelediad i'r hyn sy'n ein cymell i brynu. Mae llwybrau byr cyffredinol a ddisgrifir yn y fideo yn ddwyochredd,