A oes Unrhyw Amser Gwell i Lansio Rhwydwaith Cymdeithasol Newydd?

Rwy'n treulio llawer llai o amser yn y cyfryngau cymdeithasol. Rhwng yr algorithmau diffygiol a'r anghytundeb amharchus, y lleiaf o amser rwy'n ei dreulio yn y cyfryngau cymdeithasol, yr hapusaf ydw i. Mae rhai pobl y gwnes i rannu fy anfodlonrwydd â nhw wedi dweud wrtha i mai fy mai i oedd y bai. Dywedon nhw mai fy nhrafodaeth agored o wleidyddiaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a agorodd y drws. Roeddwn i wir yn credu mewn tryloywder - hyd yn oed tryloywder gwleidyddol - felly roeddwn i

A ddylai Brandiau gymryd Safbwynt ar Faterion Cymdeithasol?

Bore 'ma, mi wnes i ddadorchuddio brand ar Facebook. Dros y flwyddyn ddiwethaf, ymgorfforodd eu diweddariadau yn ymosodiadau gwleidyddol, ac nid oeddwn bellach eisiau gweld y negyddoldeb hwnnw yn fy mhorthiant. Am sawl blwyddyn, rhannais fy safbwyntiau gwleidyddol yn agored. hefyd. Gwyliais wrth i'm canlynol gael ei drawsnewid yn fwy o bobl a oedd yn cytuno â mi tra bod eraill nad oeddent yn cytuno heb gysylltiad a cholli cysylltiad â mi. Gwelais gwmnïau yr oeddwn yn eu caru yn symud i ffwrdd o weithio

Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys am gymryd sylw o'r dadansoddiad AddThis diweddaraf o ymgysylltu cynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno. Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd

Brandio ac Eiconograffeg mewn Gwleidyddiaeth

Nid wyf yn cymeradwyo safbwynt gwleidyddol penodol mewn unrhyw ffordd. Mae hwn yn amlwg yn fideo a wnaed gan sefydliad ceidwadol iawn sydd, rwy’n credu, yn gorliwio maint symboleg a bwriad marchnata a brandio’r Arlywydd Obama. Serch hynny, mae yna rai cymariaethau unigryw iawn o Bush yn erbyn Obama a Gweriniaethwyr yn erbyn Democratiaid sy'n werth siarad amdanyn nhw ar flog Marchnata. Cliciwch drwodd i gael y fideo ar Eiconograffeg a'r Arlywydd Obama: byddwn i'n gwerthfawrogi'n fawr

Yn dilyn fy Mhost Gwleidyddol Anferth

Weithiau credaf fod darllenwyr fy mlog wedi dod i fy adnabod dros y blynyddoedd. Ddoe, postiais bost blog yn gofyn ai Obama oedd y Vista nesaf. Waw, am storm dân a gododd! Roedd y gyfres o sylwadau mor ddieflig o'r chwith a'r dde nes i mi wrthod postio llawer o'r sylwadau. Blog Marchnata a Thechnoleg yw fy mlog, nid blog gwleidyddol. Roedd fy hiwmor yn fwriadol a

Nid yw blogio yn Ddigonol, “Pwyswch y Cnawd”!

Dyma ymadrodd rydw i'n blino arno - yn gyflym - yn ystod yr ymgeisyddiaeth arlywyddol hon. Nid wyf yn siŵr pwy ysgrifennodd y term gwreiddiol ond rwyf wedi ei weld yn cael ei ddefnyddio'n helaeth y tymor hwn. Yn fwyaf diweddar, defnyddiodd llywodraethwr West Virginia y term i drafod pam y collodd Barack Obama West Virginia mewn tirlithriad i Hillary Clinton. Mae'n ceisio amddiffyn barn yr wrthblaid fod gan West Virginia faterion hil o hyd a chollodd Obama yn syml oherwydd