Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Sut i Greu Rhestri Marchnata E-bost Gwell gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Mae marchnata e-bost wedi bod yn fodd poblogaidd i farchnatwyr gyrraedd darpar gleientiaid ers mabwysiadu'n eang y cyfrwng yn y 1990au. Hyd yn oed gyda chreu technegau mwy newydd fel cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwr a marchnata cynnwys, mae e-bost yn dal i gael ei ystyried y mwyaf effeithiol yn ôl arolwg o 1,800 o farchnatwyr a gynhaliwyd gan Smart Insights a GetResponse. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu nad yw arferion gorau marchnata e-bost wedi esblygu gyda thechnoleg newydd. Diolch i'r cyfryngau cymdeithasol mae yna nawr

Dilysrwydd: Offer Uniondeb Data ar gyfer Eich Gweinyddiaeth CRM

Fel marchnatwr, does dim byd mwy rhwystredig a llafurus na gorfod delio â data symudol a'r materion cywirdeb data cysylltiedig. Mae dilysrwydd yn cynnwys gwasanaethau meddalwedd ac atebion sy'n helpu mentrau i wybod ble maen nhw'n sefyll gyda'u data gydag asesiadau, rhybuddion ac offer parhaus i gywiro materion data. Am dros ddegawd, mae degau o filoedd o weinyddwyr mewn dros 20 o wledydd ledled y byd wedi ymddiried mewn Dilysrwydd i adennill uniondeb â'u CRM

7 Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost a sut i lanhau tanysgrifwyr

Rydyn ni'n canolbwyntio llawer ar farchnata e-bost yn ddiweddar oherwydd rydyn ni wir yn gweld llawer o broblemau yn y diwydiant hwn. Os yw gweithrediaeth yn parhau i'ch plagio ar dwf eich rhestr e-bost, mae gwir angen i chi eu cyfeirio at yr erthygl hon. Y gwir yw, po fwyaf a hŷn eich rhestr e-bost, y mwyaf o ddifrod y gallai fod yn ei gael i'ch effeithiolrwydd marchnata e-bost. Yn lle hynny, dylech chi ganolbwyntio ar faint o danysgrifwyr gweithredol sydd gennych chi ar eich

Infograffig Canllaw Marchnata E-bost Ultimate Gwyliau

'Dyma'r tymor ar gyfer marchnata gwyliau, ac mae ein noddwr meddalwedd gwirio e-bost NeverBounce wedi creu'r canllaw marchnata e-bost gwyliau eithaf ar gyfer eich pleser gwylio. Mae data’r Ffederasiwn Manwerthu Cenedlaethol yn parhau i ddangos bod gwariant yn cynyddu eleni, yn enwedig ar-lein ac yn cael ei yrru gan ymdrechion digidol. Mae marchnata e-bost yn chwarae rhan fawr yn arbennig, ac mae angen i fanwerthwyr aros ar ben cadw eu rhestrau yn lân ac yn ffres er mwyn amddiffyn eu henw da a'u gallu i anfon. Rhai