8 Nodweddion Brand Da “V” ery

Am flynyddoedd roeddwn i'n arfer poo-poo y syniad o frandio. Roedd criw o bobl gyffyrddus o ddadleuol yn dadlau am y lliw gwyrdd mewn logo yn ymddangos yn amlwg i mi. Yn yr un modd â thag pris asiantaethau brandio a gododd ddegau neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae fy nghefndir mewn peirianneg. Yr unig god lliw y gwnes i ofalu amdano oedd weirio rhywbeth gyda'i gilydd. Fy ngwaith oedd datrys yr hyn a dorrwyd ac yna ei drwsio.