Hopin: Lleoliad Rhithwir i Gyrru Ymgysylltiad â'ch Digwyddiadau Ar-lein

Er bod cloeon yn gyrru digwyddiadau'n rhithwir, roedd hefyd yn cyflymu derbyn digwyddiadau ar-lein. Mae hyn yn bwysig i gwmnïau ei gydnabod. Er y bydd digwyddiadau personol yn debygol o ddychwelyd fel sianel werthu a marchnata beirniadol i gwmnïau, mae'n debygol hefyd y bydd digwyddiadau rhithwir yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn dod yn sianel allweddol hefyd. Er bod llwyfannau cyfarfod rhithwir nodweddiadol yn cynnig teclyn y gellir ei weithredu i gael un cyfarfod neu weminarau, mae'r offer hynny'n cwympo

A oes Offeryn Digwyddiad Gwell na Facebook?

Ddoe buom yn dathlu ein hail flwyddyn gyda'n Gŵyl Gerdd a Thechnoleg yma yn Indianapolis. Mae'r digwyddiad yn ddiwrnod o ddathlu i'r sector technoleg (ac unrhyw un arall) gymryd hoe a gwrando ar fandiau anhygoel. Mae'r holl elw yn mynd i'r Gymdeithas Lewcemia a Lymffoma er cof am fy nhad a gollodd ei frwydr flwyddyn a hanner yn ôl i Lewcemia AML. Gydag 8 band, DJ, a