OwnBackup: Adfer ar ôl Trychineb, Hadau Blwch Tywod, ac Archifo Data ar gyfer Salesforce

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn wedi symud fy awtomeiddio marchnata i blatfform eithaf adnabyddus a fabwysiadwyd yn eang (nid Salesforce). Dyluniodd a datblygodd fy nhîm ychydig o ymgyrchoedd anogol ac roeddem wir yn dechrau gyrru traffig plwm gwych ... nes i drychineb daro. Roedd y platfform yn gwneud uwchraddiad mawr ac yn dileu nifer o ddata cwsmeriaid ar ddamwain, gan gynnwys ein data ni. Er bod gan y cwmni gytundeb lefel gwasanaeth (CLG) a oedd yn gwarantu uptime, nid oedd ganddo unrhyw gefn

Scratchpad Command: Y Ffordd Gyflymaf i Fynediad a Diweddaru Salesforce O Unrhyw Ap Gwe

Mae swyddogion gweithredol cyfrifon ym mron pob sefydliad gwerthu yn cael gormod o offer gwerthu sydd wedi'u datganoli o'u CRM. Mae hyn yn gorfodi gwerthwyr i mewn i lif gwaith llafurus a blinedig o lywio yn ôl ac ymlaen rhwng offer, rheoli dwsinau o dabiau porwr, clicio undonog, a chopïo a phastio diflas, i gyd wrth geisio diweddaru Salesforce ar yr un pryd. O ganlyniad, mae gostyngiad o ran effeithlonrwydd o ddydd i ddydd, cynhyrchiant, ac, yn y pen draw, amser i werthwyr wneud eu swyddi - gwerthu. Gorchymyn Scratchpad

Dolen a Chlymu: Mae Rhodd Allgymorth B2B bellach yn Ap Gwerthu Yn y Farchnad AppExchange

Gwers rydw i'n parhau i ddysgu pobl ym maes marchnata B2B yw bod prynu yn dal i fod yn bersonol, hyd yn oed wrth weithio gyda sefydliadau mawr. Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymwneud â'u gyrfaoedd, eu lefelau straen, eu maint gwaith, a hyd yn oed eu mwynhad o'u swydd o ddydd i ddydd. Fel gwasanaeth B2B neu ddarparwr cynnyrch, bydd y profiad o weithio gyda'ch sefydliad yn aml yn gorbwyso'r hyn y gellir ei gyflawni. Pan ddechreuais fy musnes am y tro cyntaf, roeddwn yn anghytuno â hyn. I.

AddEvent: Ychwanegu at y Gwasanaeth Calendr ar gyfer Gwefannau a Chylchlythyrau

Ar adegau, yn aml y tasgau symlaf sy'n achosi'r cur pen mwyaf i ddatblygwyr gwe. Un o'r rheini yw'r botwm Ychwanegu at Galendr syml a welwch ar gynifer o wefannau sy'n gweithio ar draws rhaglenni calendr allweddol ar-lein a thrwy gymwysiadau bwrdd gwaith. Yn eu doethineb anfeidrol, nid oedd llwyfannau calendr allweddol byth yn cytuno ar safon ar gyfer dosbarthu manylion digwyddiadau; o ganlyniad, mae gan bob calendr mawr ei fformat ei hun. Mabwysiadodd Apple a Microsoft ffeiliau .ics fel