Sut i Gyfrifo'r Enillion ar Eich Buddsoddiad Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth i farchnatwyr a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol aeddfedu, rydyn ni'n darganfod llawer mwy am wyneb i waered ac anfantais buddsoddi mewn cyfryngau cymdeithasol. Fe welwch fy mod yn aml yn feirniadol o'r disgwyliadau a osodir gan ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol - ond nid yw hynny'n golygu fy mod yn feirniadol o'r cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n arbed tunnell o amser ac ymdrech trwy rannu doethineb â chyfoedion a sgwrsio â brandiau ar-lein. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod fy amser a dreuliwyd ar gyfryngau cymdeithasol wedi