Sut I Sefydlu Eich Sioe Sleid PowerPoint Mewn Ffenestr Sengl ar gyfer Digwyddiadau Rhithiol

Wrth i gwmnïau barhau i weithio gartref, mae nifer y cyfarfodydd rhithwir wedi skyrocio. Rwy'n synnu mewn gwirionedd at nifer y cyfarfodydd lle mae gan y cyflwynydd broblemau wrth rannu Cyflwyniad PowerPoint ar y sgrin. Dydw i ddim chwaith yn hepgor fy hun o hyn ... rydw i wedi mynd ychydig weithiau ar hyd y ffordd ac wedi gohirio cychwyn gweminar oherwydd materion rydw i wedi'u chwistrellu. Un lleoliad absoliwt, serch hynny, yr wyf yn sicrhau ei fod yn cael ei osod a'i arbed gyda phob ar-lein

Livestorm: Cynllunio, Cyflawni, a Optimeiddio'ch Strategaeth Gweminar Mewnol

Os oes un diwydiant sydd wedi ffrwydro mewn twf oherwydd cyfyngiadau teithio a chloeon, y diwydiant digwyddiadau ar-lein ydyw. P'un a yw'n gynhadledd ar-lein, arddangosiad gwerthu, gweminar, hyfforddiant cwsmeriaid, cwrs ar-lein, neu ddim ond cyfarfodydd mewnol ... mae'r rhan fwyaf o gwmnïau wedi gorfod buddsoddi'n helaeth mewn datrysiadau fideo-gynadledda. Mae gweminarau yn gyrru strategaethau i mewn y dyddiau hyn ... ond nid yw mor syml ag y mae'n swnio. Yr angen i integreiddio neu gydlynu â sianeli marchnata eraill,