Y Gweithiwr Symudol

Erbyn 2012, mae Morgan Stanley yn rhagweld y bydd llwythi ffonau smart yn fwy na llwythi cyfrifiaduron. Yn ogystal, disgwylir y bydd 25% o'r holl e-fasnach ar-lein yn cael ei weithredu trwy ddyfais symudol. Amcangyfrifir eisoes bod 30% o e-bost corfforaethol yn cael ei ddarllen ar ddyfais symudol. Er ei bod yn ymddangos bod cyfryngau cymdeithasol yn arwain y rhan fwyaf o straeon ... dylai symudol fod ar frig meddwl gyda phob cwmni. Ond ni ddylai cwmnïau fod yn edrych ar ffôn symudol yn unig o safbwynt marchnata,