Affinedd: Trosoledd Eich Rhwydwaith i Gau Mwy o Fargeinion Gyda'r Llwyfan Cudd-wybodaeth Perthynas hon a Dadansoddeg

Mae'r datrysiad rheoli perthynas â chwsmer (CRM) ar gyfartaledd yn blatfform eithaf sefydlog ... cronfa ddata o gysylltiadau, eu gweithgareddau, a; efallai, rhai integreiddiadau â systemau eraill sy'n darparu mewnwelediad neu gyfleoedd marchnata ychwanegol. Ar yr un pryd, mae gan bob cysylltiad yn eich cronfa ddata gysylltiadau cryf, dylanwadol â defnyddwyr eraill a llunwyr penderfyniadau busnes. Mae'r estyniad hwn o'ch rhwydwaith heb ei gyffwrdd, serch hynny. Beth yw deallusrwydd perthynas? Mae technolegau deallusrwydd perthynas yn dadansoddi data cyfathrebu eich tîm ac yn creu'r graff perthynas sy'n ofynnol yn awtomatig

Spiro: Ymgysylltu Gwerthu Rhagweithiol Gan ddefnyddio AI

Mae Spiro yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i roi mewnwelediadau gweithredadwy i'ch arweinwyr gwerthu ac argymhellion rhagweithiol eich cynrychiolwyr gwerthu ar gyfer y camau gorau nesaf i helpu i atal cyfleoedd coll a chynyddu cynhyrchiant gwerthu. Mae cleientiaid Spiro yn adrodd ar rai canlyniadau anhygoel, gan gynnwys: Y gallu i gasglu 16 gwaith yn fwy o ddata Y gallu i chi neu'ch tîm gwerthu gyrraedd 30% yn fwy o ragolygon yn yr un amserlen. Y gallu i gau 20% yn fwy o fargeinion gwerthu Buddion Spiro Include Spiro