Ystadegau: Twf Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyfryngau Cymdeithasol

Efallai eich bod wedi darllen fy mhrofiad cwsmer gyda Waze ar Twitter yn ddiweddar pan adroddais am nam. Gwnaeth yr ymateb argraff fawr arnaf. Wel, nid fi yw'r unig un gan fod mwy a mwy o gwsmeriaid yn troi at gyfryngau cymdeithasol ac yn disgwyl datrysiad i'w materion gofal cwsmer. Nid oedd rhai o fy nghwsmeriaid yn rhy hapus pan ddywedais wrthynt pa mor feirniadol oedd ymateb cwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol, ond mae'n fforwm cyhoeddus

Peidiwch ag Ymateb i Gais Cyfryngau Cymdeithasol Fel hyn

Un o fy hoff gymwysiadau symudol yw Waze. Mae'n fy arwain i ffwrdd o draffig, yn fy helpu i osgoi peryglon, ac yn fy rhybuddio am yr heddlu ymlaen llaw - gan fy arbed rhag goryrru tocynnau pe bawn i'n digwydd bod yn breuddwydio am y dydd ac yn lluwchio dros y terfyn. Roeddwn i yn y car y diwrnod o'r blaen a phenderfynais stopio mewn siop sigâr i nôl anrheg i ffrind, ond doeddwn i ddim yn siŵr pa rai oedd

12 Cam at Lwyddiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r bobl yn BIGEYE, asiantaeth gwasanaethau creadigol, wedi llunio'r ffeithlun hwn i gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus. Rwyf wrth fy modd yn torri allan y camau ond rwyf hefyd yn cydymdeimlo nad oes gan lawer o gwmnïau'r holl adnoddau i ddarparu ar gyfer gofynion strategaeth gymdeithasol wych. Mae'r elw ar adeiladu cynulleidfa i mewn i gymuned a gyrru canlyniadau busnes mesuradwy yn aml yn cymryd mwy o amser nag amynedd arweinwyr

Yr Enillion Cyfryngau Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Nid ydych yn Mesur

Mae llawer o weithwyr proffesiynol marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn ddall. Mae effaith enillion cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad ymhell y tu hwnt i gliciau uniongyrchol ar bryniannau. Bydd eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu refeniw yn anuniongyrchol trwy nifer o lwybrau.