Moat: Mesur Sylw Defnyddwyr ar draws Sianeli, Dyfeisiau a Llwyfannau

Mae Moat by Oracle yn blatfform dadansoddol a mesur cynhwysfawr sy'n darparu cyfres o atebion ar draws gwirio hysbysebion, dadansoddeg sylw, cyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform, canlyniadau ROI, a marchnata a deallusrwydd ad. Mae eu cyfres fesur yn cynnwys atebion ar gyfer gwirio hysbysebion, sylw, diogelwch brand, effeithiolrwydd hysbysebu, a chyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform. Gan weithio gyda chyhoeddwyr, brandiau, asiantaethau a llwyfannau, mae Moat yn helpu i gyrraedd darpar gwsmeriaid, dal sylw defnyddwyr, a mesur y canlyniadau i ddatgloi potensial busnes. Moat gan Oracle

Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond dydyn nhw ddim - oherwydd maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau maen nhw

Y Dirwedd Marchnata Digidol

Mae 2019 yn gyrru'n agosach ac mae'r esblygiad cyson yn y dirwedd hysbysebu yn parhau i newid y ffordd rydyn ni'n gwneud hysbysebu digidol. Rydym eisoes wedi gwylio rhai tueddiadau digidol newydd, ond yn ôl yr ystadegau, gweithredodd llai nag 20% ​​o fusnesau dueddiadau newydd yn eu strategaeth hysbysebu ddigidol yn 2018. Mae'r ffawd hon yn achosi dadl: rydym yn gwylio'r tueddiadau newydd sy'n disgwyl gwneud tonnau yn y y flwyddyn i ddod, ond fel arfer, cadwch at yr hen lwybr. Gall 2019

Rhagfynegiadau Marchnata Ymarferol i'w Cynllunio ar gyfer 2015

Neu efallai hyd yn oed nawr! Mae hon yn rhestr gadarn o 10 maes ffocws y mae'n rhaid i farchnatwyr feddwl amdanynt. Mae angen i chi wybod ble i ddyrannu mwyafrif eich cyllideb farchnata, yn seiliedig ar y tactegau y mae eich cwsmeriaid a'ch rhagolygon yn ymgysylltu â nhw'n amlach. Dyna pam y ceisiodd Cynghorwyr Wheelhouse wneud yr ffeithlun hwn mor gynhwysfawr â phosibl, gan fynd i'r afael â materion Marchnata E-bost, arwain trosi, i lwyfannau awtomeiddio. 10 Rhagfynegiadau Marchnata ar gyfer 2015