2018: Sut Mae Cwmnïau a Defnyddwyr Yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Datblygodd TribeLocal arolwg manwl a gynhyrchodd gyfoeth o ymchwil ynglŷn â sut mae cwmnïau a defnyddwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel y mae'n berthnasol i frandiau. Canolbwyntiodd yr holiadur ar gyfer y cwmni ar ychydig o ffactorau yr oeddent yn gallu eu cyfrif gan ddefnyddio astudiaethau amrywiol. Canfyddiadau cyffredinol yr arolwg oedd: Nid yw busnesau wedi derbyn cyfryngau cymdeithasol yn llwyr o hyd. Mae defnyddwyr eisiau i'w brandiau ofalu amdanynt a'r gymdeithas Rhwydweithiau a Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol Gorau yn 2018

7 Awgrymiadau Cadarn ar gyfer Llysio Post Blog Gwestai

Mae blogio gwesteion yn broses gywrain a cain y dylid ei thrin fel dechrau unrhyw berthynas: o ddifrif a chyda gofal. Fel perchennog blog, ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y cefais e-bost yn e-byst spammy ofnadwy. Mae blogiau, fel perthnasoedd, yn cymryd llawer o ymdrech ac ni ddylai darpar flogiwr gwadd ei drin fel proses wamal. Dyma 7 awgrym dyddio sicr ar gyfer posteri gwestai i lysio blogiwr: 1. Cael