Taflen AppS: Adeiladu a Defnyddio Ap Symudol Cymeradwyo Cynnwys Gyda Google Sheets

Er fy mod yn dal i ddatblygu o bryd i'w gilydd, nid oes gennyf y ddawn na'r amser i ddod yn ddatblygwr amser llawn. Rwy'n gwerthfawrogi'r wybodaeth sydd gen i - mae'n fy helpu i bontio'r bwlch rhwng adnoddau datblygu a busnesau sydd â phroblem bob dydd. Ond ... dwi ddim yn edrych i ddal ati i ddysgu. Mae yna ddau reswm pam nad yw datblygu fy arbenigedd rhaglennu yn strategaeth wych: Ar yr adeg hon yn fy ngyrfa - fy

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Google Workpace a Dilysu Dau-Ffactor

Rwy'n gefnogwr enfawr o Ddilysu Dau-Ffactor (2FA) ar bob platfform rydw i'n ei redeg. Fel marchnatwr sy'n gweithio gyda chleientiaid a data cleientiaid, yn syml, ni allaf fod yn rhy ofalus ynghylch diogelwch felly mae'r cyfuniad o gyfrineiriau gwahanol ar gyfer pob safle, gan ddefnyddio Apple Keychain fel ystorfa cyfrinair, a galluogi 2FA ar bob gwasanaeth yn hanfodol. Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost

GetProspect: Dewch o hyd i gyfeiriadau e-bost B2B a Rheoli Rhestrau Prospect

Yn gymaint ag nad wyf yn hoffi cael fy sbamio, bydd yn rhaid i mi gyfaddef bod pobl wedi dod o hyd i'm cyfeiriad e-bost ac wedi cysylltu â mi i gael busnes cyfreithlon. Mewn gwirionedd, rwyf wedi cyflogi ychydig o gontractwyr mewn gwirionedd ac wedi prynu ychydig o lwyfannau o'r e-byst allanol digymell hyn a anfonwyd ataf. Wedi dweud hynny, rwy'n disgwyl modicwm o barch yn y cyfathrebiadau hyn: Ymchwil - rwyf am wybod fy mod wedi fy adnabod yn unigryw ar gyfer a

Mediafly: Galluogi Gwerthu Diwedd-i-Ddiwedd a Rheoli Cynnwys

Rhannodd Carson Conent, Prif Swyddog Gweithredol Mediafly, erthygl wych a atebodd y cwestiwn, What Is Sales Engagement? o ran nodi a dod o hyd i blatfform ymgysylltu â gwerthiant. Y diffiniad o Ymgysylltu â Gwerthu yw: Proses strategol, barhaus sy'n arfogi'r holl weithwyr sy'n wynebu cleientiaid i gael sgwrs werthfawr yn gyson ac yn systematig gyda'r set gywir o randdeiliaid cwsmeriaid ar bob cam o gylch bywyd datrys problemau'r cwsmer i wneud y gorau. dychweliad