Outplay: Llwyfan Galluogi Gwerthu Allanol Cynhwysfawr Omni-Channel

Fel busnes bach, roeddwn bob amser yn cael trafferth gyda gwerthiant. Nid y strategaeth werthu oedd y broblem, ond yr adnoddau sydd eu hangen i barhau i helpu rhagolygon i gyrraedd y llinell derfyn. Roedd mewn gwirionedd yn rheswm allweddol pam lansiais ein cwmni Partner Salesforce, Highbridge. Roedd fy mhartneriaid yn deall yn iawn fod cael prosesau ac adnoddau ar waith i symud y siwrnai werthu ymlaen yn sylfaen i fusnes sy'n tyfu. Cyn belled fy mod i