Seicoleg a ROI Lliw

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ... rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi sut mae rhywiau'n dehongli lliwiau, lliw, emosiwn a brandio ac a yw lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu ai peidio. Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi manylion y seicoleg a hyd yn oed yr enillion ar fuddsoddiad y gallai cwmni eu sicrhau trwy ganolbwyntio ar y lliwiau maen nhw'n eu defnyddio trwy gydol eu profiad defnyddiwr. Mae emosiynau sy'n cael eu dwyn yn ôl lliw yn fwy seiliedig ar brofiadau personol nag ar yr hyn y dywedir wrthym y dylent ei gynrychioli. Efallai y bydd y lliw coch

Beth yw'r Strategaethau Gorau ar gyfer Llwyfannau SaaS i Dyfu

Beth yw eich prif ffocws fel cwmni SaaS? Twf, wrth gwrs. Disgwylir llwyddiant skyrocketing gennych chi. Mae'n hanfodol i'ch goroesiad tymor hir: Hyd yn oed os yw cwmni meddalwedd yn tyfu ar 60% yn flynyddol, nid yw ei siawns o ddod yn gawr gwerth miliynau o ddoleri yn well na 50/50. McKinsey & Company, Grow Fast or Die Slow Month dros fis mae twf yn hanfodol i gwmpasu'r colledion y mae cwmnïau SaaS corddi yn eu profi yn gyffredinol. I guro disgwyliadau a

Pam mae Martech yn Gorfodol Strategol ar gyfer Twf Busnes

Mae technoleg marchnata wedi bod ar gynnydd dros y degawd diwethaf, heb sôn am flynyddoedd. Os nad ydych wedi coleddu Martech eto, ac yn gweithio ym maes marchnata (neu werthu, o ran hynny), yna mae'n well ichi ymuno â chi cyn i chi gael eich gadael ar ôl! Mae technoleg farchnata newydd wedi rhoi cyfleoedd i fusnesau adeiladu ymgyrchoedd marchnata effeithiol a mesuradwy, dadansoddi data marchnata mewn amser real, ac awtomeiddio eu marchnata i yrru trosiadau, cynhyrchiant a ROI i fyny, gan ostwng costau, amser ac aneffeithlonrwydd.

7 Awgrym i Adeiladu Peiriant Marchnata Twf Llwyddiannus

Wrth i gwmnïau geisio gyrru refeniw newydd mewn sianeli heb eu harchwilio, mae mentrau twf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Ond ble dych chi'n dechrau? Sut ydych chi'n dechrau? Byddaf yn cyfaddef, gall fod yn llethol. Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am pam mae mentrau twf yn bodoli. Os yw cwmni'n ceisio cynyddu refeniw, gallant wneud hynny mewn ychydig o ffyrdd: ehangu maint yr cynnyrch, gwella gwerth archeb ar gyfartaledd, cynyddu gwerth oes y cwsmer, ac ati. Fel arall, gall cwmnïau bwyso i mewn i sianel newydd