Pam a Sut i Sefydlu Cyfrif Gravatar

Un absoliwt ar gyfer cynyddu awdurdod a gwella safle peiriannau chwilio yw sicrhau cyfeiriadau ar wefannau perthnasol am eich gwefan, brand, cynnyrch, gwasanaeth neu bobl. Mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn cyflwyno'r sgyrsiau hyn bob dydd. Maent yn cydnabod bod cael rhywfaint o sylw i'w cleientiaid ar-lein yn gyrru'r gydnabyddiaeth brand honno. Gyda newidiadau algorithm, mae hefyd yn brif strategaeth i wella eich safleoedd allweddair ar beiriannau chwilio. Ar adegau, nid ydym yn cael cyfle i gyfweld nac ysgrifennu am gynhyrchion

ATTN: Datblygwyr Cymwysiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter. Facebook. LinkedIn. Fy mlog. Fy nghwmni. Ar wahân i'r rheini, mae gen i gyfrif Google. Mae gen i gyfrif gravatar. Mae gen i gyfrif WordPress. Mae gen i Yahoo! cyfrif. Rydw i ar Flickr. Blasus. Technorati. Ning. Cyn hynny roedd MySpace. Ac AOL. Yn ôl yn y dydd, roedd gen i gyfrif Prodigy hyd yn oed. Felly dyma fy nghwestiwn, gan fy mod i ym mhobman ar-lein, pan fyddwch chi'n datblygu'ch meddalwedd pam yn y byd rydych chi'n gofyn i mi

Mae'n debyg y byddech chi'n agor y Post hwn ...

Heddiw yn fy post, derbyniais amlen las a oedd â fy enw a'm cyfeiriad wedi'i hargraffu'n daclus ar y blaen. Blwch Post oedd y cyfeiriad ateb ond roedd yn dal i ymddangos mewn llawysgrifen. Pan wnes i fflipio'r amlen drosodd, roedd y sêl Dilysnod arni. Y chwilfrydedd a gafodd y gorau arnaf ac agorais ef i ddod o hyd i gerdyn gyda'r neges ganlynol: Technoleg ffont llawysgrifen yw hon ac mae wedi gwirioni ar yr uniongyrchol