Y Gwiriwr Gramadeg Gorau ar gyfer Blogiau, E-byst, Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd i Martech Zone am ychydig, rydych chi'n gwybod y gallwn i ddefnyddio cryn dipyn o help yn yr adran olygyddol. Nid fy mod i ddim yn poeni am sillafu a gramadeg, dwi'n gwneud. Mae'r broblem yn fwy o un arferol. Am flynyddoedd, rwyf wedi bod yn ysgrifennu a chyhoeddi ein herthyglau ar y hedfan. Nid ydyn nhw'n mynd trwy sawl cam o gymeradwyo - maen nhw'n cael eu hymchwilio, eu hysgrifennu a'u cyhoeddi. Yn anffodus, mae hynny wedi achosi i mi

Pwysigrwydd Gramadeg ac Atalnodi Da mewn Blogio

Mae pobl sy'n fy adnabod yn gwybod y gallaf fod yn dipyn o ramadeg ac atalnodi. Er na fyddaf yn mynd cyn belled â chywiro pobl yn gyhoeddus (dim ond yn breifat yr wyf yn eu cymell yn breifat), gwyddys fy mod wedi golygu arwyddion sy'n cynnwys geiriau wedi'u camsillafu, collnodau sydd ar goll, a gwallau mawr yn gyffredinol. Felly, yn ddiangen i ddweud, rydw i bob amser yn ceisio sicrhau bod fy ysgrifennu hyd at snisin gramadegol. “Hyd yn oed ar flogiau?” Ie, hyd yn oed ar flogiau. “Ond

50 Gwallau Ysgrifennu sy'n Parhau i Ddatblygu Blogwyr

Roedd yna adegau yn fy ngyrfa a phan oeddwn i'n mynd i'r coleg, fe wnes i gwestiynu fy ngallu ysgrifennu. Diolch byth, daeth blogio o gwmpas a gostyngodd (y mwyafrif) o ddarllenwyr eu safonau darllen. Diolch byth, mae darllenwyr yn sganio y tu hwnt i wallau gyda chyfranogwyr hongian, berfenwau hollt, homonymau, berfau trawsnewidiol, arddodiaid, rhagenwau cymharol, a gwallau sillafu mud plaen yn unig. Nid oedd yn wir yn y gorffennol, ond rydyn ni i gyd yn awduron proffesiynol nawr. Nid oes diwrnod yn mynd heibio y mae'n rhaid i farchnatwyr ysgrifennu