Omnify: Llwyfan Archebu, Archebu a Thalu Ar-lein

Os ydych chi'n gampfa, stiwdio, hyfforddwr, tiwtor, hyfforddwr, neu unrhyw fath arall o fusnes lle mae angen i chi gadw amser, cymryd taliadau, rheoli nodiadau atgoffa cwsmeriaid, a chyfleu cynigion i'ch cwsmeriaid, mae Omnify yn ddatrysiad pwrpasol penodol ar gyfer mae angen i'ch busnes ... p'un a ydych chi'n seiliedig ar leoliad neu'n fusnes ar-lein. Omnify System Archebu Derbyn Archebion, Taliadau a Rheoli Waitlistiaid o'r we a symudol. Creu blociau o slotiau sydd ar gael trwy'r dydd, amseroedd clustogi, cyfyngu'r nifer

Drip: Beth yw Rheolwr Perthynas Cwsmer E-Fasnach (ECRM)?

Mae platfform Rheoli Perthynas Cwsmer E-Fasnach yn creu gwell perthnasoedd rhwng siopau e-fasnach a'u cwsmeriaid ar gyfer profiadau cofiadwy a fydd yn sbarduno teyrngarwch a refeniw. Mae ECRM yn pacio mwy o bwer na Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) a mwy o ffocws ar gwsmeriaid na llwyfan Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Beth yw ECRM? Mae ECRMs yn grymuso perchnogion siopau ar-lein i danbrisio cwsmer unigryw - eu diddordebau, eu pryniannau a'u hymddygiadau - a darparu profiadau cwsmer ystyrlon, wedi'u personoli ar raddfa trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a gasglwyd ar draws unrhyw sianel farchnata integredig.

Mae'n Amser Gwyliau Unwaith eto, Dyma 10 Tacteg i Uchafu Eich Canlyniadau

Rwy'n eistedd mewn ciosg ym maes awyr Minneapolis yn mynd yn ôl adref i Indianapolis. Rwyf newydd orffen gwneud cyweirnod yn ConceptOne a oedd yn manylu ar y Daith Marchnata Hyblyg ac yn rhoi fy Nhaflen Waith Menter Farchnata i'r mynychwyr. Bachwch gopi o hwnnw wrth ichi ddarllen yr ffeithlun hwn - dylai eich helpu chi allan! Yn ôl at y stori. Roeddwn i yn Austin yn Dell yr wythnos diwethaf yn cyflwyno i'w timau rhyngwladol am bodledu, cyrraedd adref, a gadael am

20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Y 3 Camgymeriad Marchnata Gorau Mae Busnesau Newydd yn Eu Gwneud

Pam wnaethoch chi gychwyn eich busnes? Fe wnaf betio ar y fferm nad “oherwydd fy mod i eisiau bod yn farchnatwr” oedd eich ateb. Fodd bynnag, os ydych chi fel y cannoedd o berchnogion busnesau bach rydw i wedi gweithio gyda nhw mae'n debyg eich bod chi wedi sylweddoli tua 30 eiliad ar ôl i chi agor eich drysau, pe na baech chi'n dod yn farchnatwr, ni fyddech chi'n mynd i fod yn berchennog busnes bach am hir iawn. Ac, a dweud y gwir, mae hynny'n eich rhwystro oherwydd nad ydych chi'n mwynhau

Beth yw barn defnyddwyr am y dirwedd cyfryngau newydd?

Mae yna quandry diddorol wrth ofyn am adborth trwy arolwg yn erbyn casglu ymddygiad go iawn. Os gofynnwch i unrhyw ddefnyddiwr a yw'n hoffi hysbysebu, gall ychydig ddethol neidio i fyny ac i lawr ynglŷn â sut na allant aros i'r hysbyseb nesaf naidlen ar Facebook neu'r hysbyseb nesaf yn ystod eu hoff sioe deledu. Dwi erioed wedi cwrdd â'r person hwnnw mewn gwirionedd ... Y gwir amdani, wrth gwrs, yw bod cwmnïau'n hysbysebu oherwydd ei fod yn gweithio. Mae'n fuddsoddiad. Weithiau

7 Tactegau i Gynyddu Eich Gwerthiannau Siopa Gwyliau

Fe wnaethom ddarparu tunnell o wybodaeth yn gynharach heddiw ar Werthiannau Gwyliau a'r dyddiadau, rhagfynegiadau ac ystadegau cysylltiedig, nawr rydym am rannu ffeithlun ar sut y gallwch chi fanteisio ar y tueddiadau hynny i gynyddu eich addasiadau ar-lein yn ystod y tymor gwyliau. Mae hi'r adeg honno o'r flwyddyn eto! Mae'r frenzy siopa gwyliau ar fin dechrau. Talodd ShortStack griw o ystadegau (25!) Am dueddiadau siopa, ynghyd ag ychwanegu ychydig o syniadau ar gyfer Ymgyrchoedd