Sut i Osod Rheolwr Tag Google a Universal Analytics

Rydyn ni wedi bod yn trosi cleientiaid yn Rheolwr Tag Google yn ddiweddar. Os nad ydych wedi clywed am reoli tagiau eto, rydym wedi ysgrifennu erthygl fanwl, Beth yw Rheoli Tagiau? - Byddwn yn eich annog i ddarllen drwyddo. Beth yw Tag? Pyt o god yw tag sy'n anfon gwybodaeth i drydydd parti, fel Google. Os na ddefnyddiwch ddatrysiad rheoli tag fel Tag Tag, mae angen ichi ychwanegu'r pytiau hyn o god