Beth Yw Cysylltiadau Nofollow, Dofollow, UGC, neu Noddedig? Pam Mae Backlinks yn Bwysig ar gyfer Safleoedd Chwilio?

Bob dydd mae fy mewnflwch yn orlawn o gwmnïau SEO sbamio sy'n cardota i osod dolenni yn fy nghynnwys. Mae'n llif diddiwedd o geisiadau ac mae'n fy nghythruddo'n fawr. Dyma sut mae'r e-bost yn mynd fel arfer ... Annwyl Martech Zone, Sylwais ichi ysgrifennu'r erthygl anhygoel hon ar [allweddair]. Fe ysgrifennon ni erthygl fanwl ar hyn hefyd. Rwy'n credu y byddai'n gwneud ychwanegiad gwych i'ch erthygl. Rhowch wybod i mi os ydych chi

Peiriant Awgrymu SEO SEO: Rheolaethau Brand Customizable ar gyfer Marchnata Lleol Cadarn

Meddyliwch am y tro diwethaf i chi fynd i siop adwerthu - gadewch i ni ei galw'n siop caledwedd - i brynu rhywbeth yr oedd ei angen arnoch chi - gadewch i ni ddweud wrench. Mae'n debyg eich bod wedi chwilio'n gyflym ar-lein am siopau caledwedd gerllaw ac wedi penderfynu ble i fynd yn seiliedig ar oriau siop, pellter o'ch lleoliad ac a oedd y cynnyrch yr oeddech ei eisiau mewn stoc ai peidio. Dychmygwch wneud yr ymchwil honno a gyrru i'r siop yn union i

Cyfathrebu Amser Real: Beth yw WebRTC?

Mae cyfathrebu amser real yn newid sut mae cwmnïau'n defnyddio eu presenoldeb ar y we i ryngweithio'n rhagweithiol â rhagolygon a chwsmeriaid. Beth yw WebRTC? Mae Web Real-Time Communication (WebRTC) yn gasgliad o brotocolau cyfathrebu ac APIs a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Google sy'n galluogi cyfathrebu llais a fideo amser real dros gysylltiadau rhwng cyfoedion a chyfoedion. Mae WebRTC yn caniatáu i borwyr gwe ofyn am wybodaeth amser real gan borwyr defnyddwyr eraill, gan alluogi cyfathrebu cyfoedion-i-gymar a grŵp amser real gan gynnwys llais, fideo, sgwrsio, trosglwyddo ffeiliau, a sgrin

Sut i Ychwanegu Defnyddiwr at Google Analytics

Efallai y bydd yn tynnu sylw at rai problemau defnyddioldeb gyda'ch meddalwedd pan na allwch wneud rhywbeth mor syml ag ychwanegu defnyddiwr arall ... AHhh, ond dyna beth rydyn ni i gyd yn ei garu am Google Analytics. Rwy'n ysgrifennu'r swydd hon mewn gwirionedd ar gyfer un o'n cleientiaid fel y gallant ein hychwanegu fel defnyddiwr. Nid ychwanegu defnyddiwr yw'r dasg hawsaf, serch hynny. Yn gyntaf, bydd angen i chi fynd i Admin, a symudodd Google Analytics i waelod chwith y llywio

Seicoleg Hysbysebu: Sut mae Meddwl yn Erbyn Teimlo'n Effeithio ar Eich Cyfraddau Ymateb Hysbysebu

Mae'r defnyddiwr cyffredin yn agored i nifer enfawr o hysbysebu bob 24 awr. Rydyn ni wedi mynd o'r oedolyn cyffredin sy'n agored i 500 o hysbysebion y dydd yn y 1970au i gynifer â 5,000 o hysbysebion y dydd heddiw Dyna tua 2 filiwn o hysbysebion y flwyddyn y mae'r person cyffredin yn eu gweld! Mae hyn yn cynnwys hysbysebion radio, teledu, chwilio, cyfryngau cymdeithasol ac argraffu. Mewn gwirionedd, mae hysbysebion arddangos 5.3 triliwn yn cael eu dangos ar-lein bob blwyddyn Ers i ni gael ein dinoethi