YmatebTap: Priodoli Olrhain Galwadau Deallus Match Smart

Mae platfform Call Intelligence, ResponseTap, wedi datblygu nodwedd newydd, Smart Match, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr weld union werth pob galwad cwsmer i mewn a'i briodoli i'r ffynhonnell farchnata, hyd yn oed i lawr i'r allweddair. Mae gallu olrhain y ffynhonnell arweiniol ac yna neilltuo gwerth refeniw ac elw wedi bod yn ddatblygiad mawr i ni. Simon Hoe, Pennaeth Digidol Byd-eang yn Mordaith 1af Mae'r offeryn yn gyrru'r defnydd o ddata i

Ffeithiau Google - Chwilio Organig a Thaledig

P'un a ydych chi'n eu gwerthfawrogi ai peidio, mae Google yn berchen ar y maes chwarae y mae'n rhaid i farchnatwyr fod yn gweithio ynddo. P'un a yw'n hysbysebu â thâl gyda Google neu'n lleoliad organig yn y peiriant chwilio, efallai eich bod yn tanamcangyfrif cyrhaeddiad Google. Mae'r ffeithlun hwn o Wordstream yn rhoi'r cyfan mewn persbectif. O Google Facts Infographic Wordstream: Roedd ein hymchwil ar gyfer yr ffeithlun yn cynnwys dros 2,600 o gyfrifon AdWords a oedd yn rhedeg yr AdWords Grader yn Ch3 2012. Roedd y cyfrifon cyfanredol yn cael eu cynrychioli drosodd