Rhagolwg Gwariant Ad Cymdeithasol

Disgwylir i refeniw hysbysebion cyfryngau cymdeithasol dyfu i $ 11 biliwn o ddoleri erbyn y flwyddyn 2017. Disgwylir i Facebook yn unig wneud yn agos at $ 1 biliwn o’i refeniw ad symudol yn 2013. Mae llawer o arweinwyr diwydiant cyfryngau cymdeithasol yn codi ofn ar y syniad o dalu am sylw yn y cyfryngau cymdeithasol. . Mae'n hawdd dweud hynny am unigolion a oedd yn fabwysiadwyr cynnar ac a oedd yn gallu tyfu dilyniant sylweddol. Nid dyna'r un sefyllfa ag y mae busnesau'n eu cael eu hunain

Beth sy'n anghywir â'ch cerdyn busnes?

Mae cardiau busnes wedi bod yn ymarfer hwyl i mi erioed. Dwi wastad wedi gwneud rhywbeth gwahanol gyda fy nghardiau busnes - yn gyntaf oedd fy nghardiau blogio gyda fy llun, yna pecynnau o PostIt Notes, ac yn fwyaf diweddar cerdyn main gyda dosbarthwr o Zazzle. Heddiw roeddwn i'n gwylio teleseminar o Alex Mandossian mewn cyfres addysg fusnes rydw i'n tanysgrifio iddi a thynnodd sylw at gyfle gwych rydw i wedi gadael iddo lithro heibio ... tri