Ai Droplr yw'r Offeryn Rhannu Ffeiliau Gorau Ar Gael?

Box, Dropbox, Google Drive ... gyda chymaint o gleientiaid i gyd yn defnyddio gwahanol lwyfannau, mae fy ffolderau cleientiaid yn drychineb. Unwaith yr wythnos, fwy neu lai, rwy'n symud fy holl ddata cleientiaid i gyfran rhwydwaith daclus a threfnus sydd wrth gefn. Fodd bynnag, o ddydd i ddydd mae wedi bod yn drychineb ceisio dod o hyd i ffeiliau a'u hanfon ... tan nawr. Mae ein hasiantaeth bartner yn defnyddio Droplr. Yn ddoeth i gael teclyn rhannu ffeiliau arall, ni chefais fy gwerthu ar y dechrau. Fodd bynnag, dros amser

Supermetrics: Cael Eich Holl Ddata Dadansoddeg i mewn i Google Docs neu Excel

Ychwanegiad yw Supermetrics ar gyfer Google Docs sy'n troi Google Docs yn system adrodd busnes wedi'i chwythu'n llawn ar gyfer dadansoddeg gwe, cyfryngau cymdeithasol a marchnata ar-lein. Rhedeg ymholiadau, eu hadnewyddu gan wasg botwm, a rhannu eich adroddiadau a'ch dangosfyrddau. Mae'r modiwlau Data Grabber yn cynnwys modiwlau ar gyfer Google Analytics, Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Facebook Insights, Youtube, Twitter a Stripe! Mae gan Supermetrics 4 Cynnyrch: Supermetrics Data Grabber (yn cefnogi Windows Excel 2003+, Mac Excel 2011+

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer

Tueddiadau Technegol Uchaf 2011

Mae'r Folks yn G + (na ddylid eu cymysgu â Google+) wedi datblygu'r ffeithlun hwn ar brif dueddiadau technoleg ar-lein ar gyfer 2011. Mae'r rhestr ar y brig gyda Group Buying, technoleg a ffrwydrodd yn gynharach yn y flwyddyn ac sydd bellach wedi dod yn nodwedd sydd bron iawn mae pob cymuned wedi copïo ac ymgorffori yn eu strategaeth. Cymwysiadau geolocation, tabledi, apiau cynhyrchiant yn y cwmwl, fideo ar-lein yn Enterprise, Holi ac Ateb Ar-lein (gan gynnwys ein cleientiaid yn ChaCha!), Crowdfunding, a Mobile

Weithiau mae Marchnata Glo yn Cynhyrchu Diemwntau

Mae marchnatwyr yn treulio llawer o'r Gwyliau'n cael eu dihiryn a'u cyhuddo o fasnacheiddio'r tymor. Ar ôl gwylio fy nithoedd yn monitro NORAD ar gyfer cynnydd Siôn Corn ledled y byd, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth myfyrio ar gyfraniadau cadarnhaol marchnata i'r tymor Gwyliau. Er bod dilledyn coch a gwyn Santa Claus wedi bod yn gyffredin ers ychydig flynyddoedd, cadarnhaodd Haddon Sundblom y fersiwn hon trwy greu cyfres o ddarluniau ar gyfer Coca-Cola yn y 1930au. Y bwriad yn wreiddiol oedd helpu

10 diwrnod ar ôl: Eich Cyfle i Ennill $ 1,000 yw 50%!

Ddim cweit yr ergyd yr oeddwn i wedi'i rhagweld, ond rydw i wir yn synnu pa mor araf mae'r rhoddion arian parod $ 1,000 wedi tynnu i ffwrdd. Ar hyn o bryd mae gennym 1 blog, Blog Paradise, sydd wedi cyflwyno eu cofnod yn y rhoddion! Mae Blog Paradise wedi ysgrifennu un post perffaith a allai gael $ 1,000 iddynt! Deg diwrnod ar ôl! Mae hynny'n golygu pan fyddwch chi'n cyflwyno'ch post, rydych chi wedi gwthio'r od i 50%! Ysgrifennwch bost ar gyfer pob un o'r noddwyr

Defnyddiwch Google Docs gyda WordPress?

SYLWCH: Nid yw'r nodwedd hon bellach yn cael ei chefnogi gan Google Docs ond mae Google Doc i WordPress Add-on ar gael. Rydych chi wedi fy nghlywed yn swnian am banel gweinyddol WordPress, mae'n eithaf erchyll i'r blogiwr newbie ac mae gwir angen lifft wyneb arno. Dyma'r gŵyn fwyaf cyffredin a dderbyniaf pan fyddaf yn codi pobl ar y platfform. Mae rhai cystadleuwyr yn gwrando ... mae SixApart newydd lansio VOX gyda rhyngwyneb defnyddiwr braf iawn. Mae'n ymddangos bod WordPress