Scratchpad Command: Y Ffordd Gyflymaf i Fynediad a Diweddaru Salesforce O Unrhyw Ap Gwe

Mae swyddogion gweithredol cyfrifon ym mron pob sefydliad gwerthu yn cael gormod o offer gwerthu sydd wedi'u datganoli o'u CRM. Mae hyn yn gorfodi gwerthwyr i mewn i lif gwaith llafurus a blinedig o lywio yn ôl ac ymlaen rhwng offer, rheoli dwsinau o dabiau porwr, clicio undonog, a chopïo a phastio diflas, i gyd wrth geisio diweddaru Salesforce ar yr un pryd. O ganlyniad, mae gostyngiad o ran effeithlonrwydd o ddydd i ddydd, cynhyrchiant, ac, yn y pen draw, amser i werthwyr wneud eu swyddi - gwerthu. Gorchymyn Scratchpad

CrankWheel: Amserlennu a Llwytho i Lawr Ffordd Osgoi Gyda Demos ar Sail Porwr Gwib

Mae pob rhyngweithio sy'n ofynnol rhwng gobaith gyda'r bwriad o brynu a'r gallu i'ch tîm gwerthu i'w helpu i drosi yn debygol o leihau'r siawns o drosi. Mae hynny'n cynnwys amser i ymateb, nifer y cliciau, nifer y sgriniau, nifer yr elfennau ffurf ... popeth. Mae'r gweithwyr gwerthu proffesiynol yr wyf yn eu hadnabod eisiau eu cael o flaen y gobaith. Maent yn gwybod unwaith y gallant siarad â'r gobaith, adnabod

Sut I Gymryd Ciplun Gwefan Gyda Dimensiynau Penodol gan Ddefnyddio Google Chrome

Os ydych chi'n asiantaeth neu'n gwmni sydd â phortffolio o wefannau neu dudalennau yr ydych am eu rhannu ar-lein, mae'n debyg eich bod wedi mynd trwy'r boen o geisio dal sgrinluniau unffurf o bob un o'r gwefannau. Mae un o'r cleientiaid rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn adeiladu datrysiadau Mewnrwyd y gellir eu cynnal yn fewnol o fewn cyfyngiadau cwmni. Mae mewnrwydi yn hynod ddefnyddiol i gwmnïau gyfathrebu newyddion cwmnïau, dosbarthu gwybodaeth farchnata, eu darparu

Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg wedi'i dynnu o dan y diwydiant hysbysebion 80 biliwn, gan anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd i'r peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau. Gyda'r gohiriad mawr ei angen yn ddiweddar tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer

Mae Uwchraddio SameSite Google yn Atgyfnerthu Pam Mae Angen i Gyhoeddwyr Symud y Tu Hwnt i Gwcis ar gyfer Targedu Cynulleidfa

Mae lansiad Uwchraddio SameSite Google yn Chrome 80 ddydd Mawrth, Chwefror 4 yn arwyddo hoelen arall yn yr arch ar gyfer cwcis porwr trydydd parti. Yn dilyn sodlau Firefox a Safari, sydd eisoes wedi blocio cwcis trydydd parti yn ddiofyn, a rhybudd cwci presennol Chrome, mae'r uwchraddiad SameSite yn clampio ymhellach ar y defnydd o gwcis trydydd parti effeithiol ar gyfer targedu cynulleidfaoedd. Effaith ar Gyhoeddwyr Bydd y newid yn amlwg yn effeithio ar werthwyr ad tech sy'n dibynnu arno

Freshworks: Modiwlau Optimeiddio Cyfradd Trosi Lluosog mewn Un Ystafell

Yn yr oes ddigidol hon, mae'r frwydr am farchnata wedi symud ar-lein. Gyda mwy o bobl ar-lein, mae tanysgrifiadau a gwerthiannau wedi symud o'u gofod traddodiadol i'w rhai digidol newydd. Rhaid i wefannau fod ar eu gêm orau ac ystyried dyluniadau gwefan a phrofiad y defnyddiwr. O ganlyniad, mae gwefannau wedi dod yn hanfodol i refeniw cwmnïau. O ystyried y senario hwn, mae'n hawdd gweld sut mae optimeiddio cyfraddau trosi, neu CRO fel y'i gelwir, wedi dod

Riffle: Sicrhewch yr Ategyn Twitter Chrome hwn Nawr!

Ysgrifennais am fy serch cariad â Twitter a rhannu cwpl offer gwych ar gyfer rheoli eich dilynwyr Twitter. Dyma offeryn neis arall yr wyf newydd ei ddarganfod! Ategyn Chrome yw Riffle gan CrowdRiff sy'n ychwanegu cwarel dangosfwrdd Twitter sy'n eich helpu i nodi a dadansoddi gwybodaeth am y defnyddiwr Twitter. Mae Riffle yn darparu gwybodaeth gan gynnwys y gweithgaredd, ymgysylltiad y cyfrif, ffynhonnell y trydariadau ynghyd â'u prif grybwylliadau a chysylltiadau.

Chrome: Mwy o Hwyl gydag Peiriannau Chwilio

Nawr bod Chrome ar gael ar gyfer y Mac, rydw i wedi bod yn llanastr ag ef trwy'r dydd ac wrth fy modd. Mae'r gallu i ddatrys problemau gyda safleoedd yn anhygoel ... p'un a yw'n CSS neu'n fater JavaScript. Un peth rydw i bob amser yn hoffi chwarae llanast ag ef yw'r peiriant chwilio diofyn neu'r rhestr o beiriannau - ni waeth a yw'n Firefox neu Safari. Rwy'n chwilio fy safle fy hun yn ddigon aml fy mod fel arfer yn ychwanegu hynny at y rhestr.