Sut I Gymryd Ciplun Gwefan Gyda Dimensiynau Penodol gan Ddefnyddio Google Chrome

Amser Darllen: 3 Cofnodion Os ydych chi'n asiantaeth neu'n gwmni sydd â phortffolio o wefannau neu dudalennau yr ydych am eu rhannu ar-lein, mae'n debyg eich bod wedi mynd trwy'r boen o geisio dal sgrinluniau unffurf o bob un o'r gwefannau. Mae un o'r cleientiaid rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn adeiladu datrysiadau Mewnrwyd y gellir eu cynnal yn fewnol o fewn cyfyngiadau cwmni. Mae mewnrwydi yn hynod ddefnyddiol i gwmnïau gyfathrebu newyddion cwmnïau, dosbarthu gwybodaeth farchnata, eu darparu

Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

Amser Darllen: 3 Cofnodion Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg wedi'i dynnu o dan y diwydiant hysbysebion 80 biliwn, gan anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd i'r peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau. Gyda'r gohiriad mawr ei angen yn ddiweddar tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer

Mae Uwchraddio SameSite Google yn Atgyfnerthu Pam Mae Angen i Gyhoeddwyr Symud y Tu Hwnt i Gwcis ar gyfer Targedu Cynulleidfa

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae lansiad Uwchraddio SameSite Google yn Chrome 80 ddydd Mawrth, Chwefror 4 yn arwyddo hoelen arall yn yr arch ar gyfer cwcis porwr trydydd parti. Yn dilyn sodlau Firefox a Safari, sydd eisoes wedi blocio cwcis trydydd parti yn ddiofyn, a rhybudd cwci presennol Chrome, mae'r uwchraddiad SameSite yn clampio ymhellach ar y defnydd o gwcis trydydd parti effeithiol ar gyfer targedu cynulleidfaoedd. Effaith ar Gyhoeddwyr Bydd y newid yn amlwg yn effeithio ar werthwyr ad tech sy'n dibynnu arno

Freshworks: Modiwlau Optimeiddio Cyfradd Trosi Lluosog mewn Un Ystafell

Amser Darllen: 5 Cofnodion Yn yr oes ddigidol hon, mae'r frwydr am farchnata wedi symud ar-lein. Gyda mwy o bobl ar-lein, mae tanysgrifiadau a gwerthiannau wedi symud o'u gofod traddodiadol i'w rhai digidol newydd. Rhaid i wefannau fod ar eu gêm orau ac ystyried dyluniadau gwefan a phrofiad y defnyddiwr. O ganlyniad, mae gwefannau wedi dod yn hanfodol i refeniw cwmnïau. O ystyried y senario hwn, mae'n hawdd gweld sut mae optimeiddio cyfraddau trosi, neu CRO fel y'i gelwir, wedi dod

Riffle: Sicrhewch yr Ategyn Twitter Chrome hwn Nawr!

Amser Darllen: <1 munud Ysgrifennais am fy serch cariad â Twitter a rhannu cwpl offer gwych ar gyfer rheoli eich dilynwyr Twitter. Dyma offeryn neis arall yr wyf newydd ei ddarganfod! Ategyn Chrome yw Riffle gan CrowdRiff sy'n ychwanegu cwarel dangosfwrdd Twitter sy'n eich helpu i nodi a dadansoddi gwybodaeth am y defnyddiwr Twitter. Mae Riffle yn darparu gwybodaeth gan gynnwys y gweithgaredd, ymgysylltiad y cyfrif, ffynhonnell y trydariadau ynghyd â'u prif grybwylliadau a chysylltiadau.