Scratchpad Command: Y Ffordd Gyflymaf i Fynediad a Diweddaru Salesforce O Unrhyw Ap Gwe

Mae swyddogion gweithredol cyfrifon ym mron pob sefydliad gwerthu yn cael gormod o offer gwerthu sydd wedi'u datganoli o'u CRM. Mae hyn yn gorfodi gwerthwyr i mewn i lif gwaith llafurus a blinedig o lywio yn ôl ac ymlaen rhwng offer, rheoli dwsinau o dabiau porwr, clicio undonog, a chopïo a phastio diflas, i gyd wrth geisio diweddaru Salesforce ar yr un pryd. O ganlyniad, mae gostyngiad o ran effeithlonrwydd o ddydd i ddydd, cynhyrchiant, ac, yn y pen draw, amser i werthwyr wneud eu swyddi - gwerthu. Gorchymyn Scratchpad

Freshworks: Modiwlau Optimeiddio Cyfradd Trosi Lluosog mewn Un Ystafell

Yn yr oes ddigidol hon, mae'r frwydr am farchnata wedi symud ar-lein. Gyda mwy o bobl ar-lein, mae tanysgrifiadau a gwerthiannau wedi symud o'u gofod traddodiadol i'w rhai digidol newydd. Rhaid i wefannau fod ar eu gêm orau ac ystyried dyluniadau gwefan a phrofiad y defnyddiwr. O ganlyniad, mae gwefannau wedi dod yn hanfodol i refeniw cwmnïau. O ystyried y senario hwn, mae'n hawdd gweld sut mae optimeiddio cyfraddau trosi, neu CRO fel y'i gelwir, wedi dod

Riffle: Sicrhewch yr Ategyn Twitter Chrome hwn Nawr!

Ysgrifennais am fy serch cariad â Twitter a rhannu cwpl offer gwych ar gyfer rheoli eich dilynwyr Twitter. Dyma offeryn neis arall yr wyf newydd ei ddarganfod! Ategyn Chrome yw Riffle gan CrowdRiff sy'n ychwanegu cwarel dangosfwrdd Twitter sy'n eich helpu i nodi a dadansoddi gwybodaeth am y defnyddiwr Twitter. Mae Riffle yn darparu gwybodaeth gan gynnwys y gweithgaredd, ymgysylltiad y cyfrif, ffynhonnell y trydariadau ynghyd â'u prif grybwylliadau a chysylltiadau.