Tueddiadau Marchnata Digidol

Dyma grynodeb gwych o lawer o'r tueddiadau rydyn ni wedi bod yn morthwylio ymlaen gyda'n cleientiaid - mae chwilio organig, chwilio lleol, chwilio symudol, marchnata fideo, marchnata e-bost, hysbysebu â thâl, cynhyrchu plwm a marchnata cynnwys yn dueddiadau allweddol. Mae'n wir trugaredd bod angen i chi gael eich cynnwys yn yr ystadegau marchnata digidol diweddaraf a'r tueddiadau poethaf i'ch strategaeth farchnata ddigidol aros yn effeithiol yn 2019 a thu hwnt. Y 7 Tueddiad Gorau Rhaid i Chi Gwybod amdanynt