FfônWagon: Popeth sydd ei Angen arnoch i Weithredu Olrhain Galwadau Gyda'ch Dadansoddeg

Wrth i ni barhau i gydlynu ymgyrchoedd aml-sianel gymhleth ar gyfer rhai o'n cleientiaid, mae'n hanfodol ein bod ni'n deall pryd a pham mae'r ffôn yn canu. Gallwch ychwanegu digwyddiadau ar rifau ffôn hypergysylltiedig i fonitro ystadegau clicio-i-alw, ond yn aml nid yw hynny'n bosibilrwydd. Yr ateb yw gweithredu olrhain galwadau a'i integreiddio â'ch dadansoddeg i arsylwi sut mae rhagolygon yn ymateb trwy alwadau ffôn. Y dull mwyaf cywir yw cynhyrchu ffôn yn ddeinamig

Ymgyrch Google Analytics UTM Querystring Builder

Defnyddiwch yr offeryn hwn i adeiladu eich URL Ymgyrch Google Analytics. Mae'r ffurflen yn dilysu'ch URL, yn cynnwys rhesymeg ynghylch a oes ganddo ymholiad eisoes ynddo, ac yn ychwanegu'r holl newidynnau UTM priodol: utm_campaign, utm_source, utm_medium, a utm_term dewisol ac utm_content. Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn: Sut i Gasglu a Thracio Data Ymgyrch yn Google Analytics Dyma fideo trylwyr ar gynllunio

Sut i Olrhain Gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod yn Google Analytics

Mae gennym gleient ar hyn o bryd y cymerodd ei safle gryn dipyn yn ddiweddar. Wrth i ni barhau i'w helpu i drwsio gwallau sydd wedi'u dogfennu yn Google Search Console, un o'r materion amlwg yw gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod. Wrth i gwmnïau fudo gwefannau, lawer gwaith maen nhw'n rhoi strwythurau URL newydd yn eu lle ac nid yw hen dudalennau a arferai fodoli yn bodoli mwyach. Mae hon yn broblem enfawr o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Eich awdurdod

Sut i Ysgrifennu a Phrofi Hidlau Regex ar gyfer Google Analytics (Gydag Enghreifftiau)

Fel gyda llawer o fy erthyglau yma, rwy'n gwneud rhywfaint o ymchwil i gleient ac yna'n ysgrifennu amdano yma. I fod yn onest, mae yna ddau reswm pam ... yn gyntaf yw bod gen i gof ofnadwy ac yn aml yn ymchwilio i'm gwefan fy hun am wybodaeth. Ail yw helpu eraill a allai hefyd fod yn chwilio am wybodaeth. Beth yw Mynegiant Rheolaidd (Regex)? Mae Regex yn ddull datblygu i chwilio a nodi patrwm

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Beth Yw Cyfradd Bownsio? Sut Allwch Chi Wella'ch Cyfradd Bownsio?

Cyfradd bownsio yw un o'r DPAau hynny y mae marchnatwyr digidol yn treulio llawer o amser yn dadansoddi ac yn ceisio gwella. Fodd bynnag, os nad ydych yn deall yn iawn beth yw bownsio, efallai eich bod yn gwneud camgymeriad wrth geisio ei wella. Cerddaf trwy'r diffiniad o gyfradd bownsio, rhai naws, a rhai ffyrdd y gallwch wella'ch cyfradd bownsio. Diffiniad Cyfradd Bownsio Mae bownsio yn sesiwn un dudalen ar eich gwefan. Yn

Rhestr SPAM Cyfeirwyr: Sut i Dynnu Sbam Cyfeirio o Google Analytics Reporting

A ydych erioed wedi gwirio'ch adroddiadau Google Analytics yn unig i ddod o hyd i rai atgyfeirwyr rhyfedd iawn yn ymddangos yn yr adroddiadau? Rydych chi'n mynd i'w gwefan a does dim sôn amdanoch chi ond mae yna dunnell o gynigion eraill yno. Dyfalwch beth? Ni wnaeth y bobl hynny erioed gyfeirio traffig at eich gwefan. Erioed. Os na wnaethoch chi sylweddoli sut roedd Google Analytics yn gweithio, yn y bôn, mae picsel yn cael ei ychwanegu at bob llwyth tudalen sy'n bachu tunnell o ddata a