Gofyn Fideo: Adeiladu Twmffatiau Fideo Ymgysylltu, Rhyngweithiol, Personol, Asynchronous

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn llenwi arolwg dylanwadwyr ar gyfer cynnyrch yr oeddwn yn meddwl ei fod yn werth ei hyrwyddo a gwnaed yr arolwg y gofynnwyd amdano trwy fideo. Roedd yn hynod ddeniadol… Ar ochr chwith fy sgrin, gofynnwyd cwestiynau i mi gan gynrychiolydd cwmni…ar yr ochr dde, cliciais ac ymatebodd gyda fy ateb. Roedd fy ymatebion wedi'u hamseru ac roedd gennyf y gallu i ail-gofnodi ymatebion os nad oeddwn yn gyfforddus ag ef

Defnyddiwch jQuery i Wrando A Phasio Olrhain Digwyddiad Google Analytics Am Unrhyw Glic

Rwy'n synnu nad yw mwy o integreiddiadau a systemau yn cynnwys Olrhain Digwyddiad Google Analytics yn eu platfformau yn awtomatig. Mae llawer o fy amser yn gweithio ar wefannau cleientiaid yn datblygu olrhain ar gyfer Digwyddiadau i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'r cleient ar ba ymddygiadau defnyddwyr sy'n gweithio neu ddim yn gweithio ar y wefan. Yn fwyaf diweddar, ysgrifennais am sut i olrhain cliciau post, cliciau ffôn, a chyflwyniadau ffurflen Elementor. Rydw i'n mynd i barhau i rannu'r atebion

Sut Mae Paramedrau UTM Mewn E-bost yn Gweithio Gydag Ymgyrchoedd Google Analytics?

Rydym yn gwneud cryn dipyn o brosiectau mudo a gweithredu darparwyr gwasanaethau e-bost ar gyfer ein cleientiaid. Er nad yw'n cael ei nodi'n aml yn y datganiadau gwaith, un strategaeth yr ydym bob amser yn ei defnyddio yw sicrhau bod unrhyw gyfathrebiadau e-bost yn cael eu tagio'n awtomatig â pharamedrau UTM fel y gall cwmnïau arsylwi effaith marchnata a chyfathrebu e-bost ar draffig cyffredinol eu gwefan. Mae'n fanylyn pwysig sy'n cael ei anwybyddu'n aml ... ond ni ddylai byth fod. Beth yw

Traciwch Cliciau Mailto Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tagiau Google

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid ar adrodd, mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu cyfrif Google Tag Manager ar eu cyfer. Nid llwyfan i lwytho holl sgriptiau eich gwefan yn unig yw Google Tag Manager, mae hefyd yn arf cadarn i addasu ble a phryd rydych chi'n dymuno sbarduno gweithredoedd o fewn eich gwefan gan ddefnyddio unrhyw sgriptiau rydych chi wedi'u cynnwys. Mae darparu e-bost wedi'i fonitro'n allanol ar eich gwefan yn ffordd wych o'i gwneud hi'n haws

Traciwch Cliciwch i Alw Cysylltiadau Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tag Google

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid ar adrodd, mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu cyfrif Google Tag Manager ar eu cyfer. Nid llwyfan i lwytho holl sgriptiau eich gwefan yn unig yw Google Tag Manager, mae hefyd yn arf cadarn i addasu ble a phryd rydych chi'n dymuno sbarduno gweithredoedd o fewn eich gwefan gan ddefnyddio unrhyw sgriptiau rydych chi wedi'u cynnwys. Mae'n nodweddiadol bod dros hanner yr holl ymwelwyr â'ch gwefan yn cyrraedd eich gwefan trwy a