Ystadegau Byrhau URL Ffug Google

Cawsom sesiwn ddiddorol gyda chleient fel rhan o rywfaint o hyfforddiant ac ymgynghori dadansoddeg rydyn ni'n ei wneud gyda'u rhiant-gwmni. Fel rhan o'u hymdrechion parhaus, maent yn dosbarthu Codau QR, yn atodi cod ymgyrch Google Analytics, yna'n cymhwyso'r byrydd URL Google, gan ganiatáu iddynt fesur cyfraddau ymateb eu hymdrechion yn gywir. Mae hon yn strategaeth gadarn. Ni all dadansoddeg yn unig ddarparu popeth sydd ei angen arnoch chi oherwydd yr holl gymwysiadau sy'n dosbarthu