Canllaw I'r Mathau a'r Offer I Ddechrau Creu Cyrsiau Fideo Ar-lein

Os ydych chi am wneud cwrs tiwtorial neu fideo ar-lein ac angen rhestr ddefnyddiol o'r holl offer a strategaethau gorau, yna byddwch chi wrth eich bodd â'r canllaw eithaf hwn. Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi ymchwilio a phrofi llawer o offer, caledwedd ac awgrymiadau yn bersonol i greu tiwtorialau a chyrsiau fideo llwyddiannus i'w gwerthu ar y rhyngrwyd. Ac nawr gallwch hidlo'r rhestr hon i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch fwyaf yn gyflym (mae rhywbeth

Yr Apiau Gwneuthurwr Sioe Sleidiau Am Ddim Gorau (Meddalwedd Penbwrdd, Apiau Symudol, a Llwyfannau Ar-lein)

Mae meddalwedd gwneuthurwr sioeau sleidiau da yn caniatáu ichi ddatblygu cyflwyniadau neu fideos trawiadol gydag amrywiol offer y gellir eu haddasu megis templedi, synau, effeithiau, fformatio testun a siapiau, ac ati. Mae'r ffeiliau a gynhyrchir yn cael eu cadw mewn sawl fformat fel. MPEG, MOV, .AVI neu .MP4, ac ati. Felly gellir eu cyrchu'n hawdd ar lwyfannau eraill fel Android, iOS neu gyfrifiadur. Gall y cyflwyniadau hyn eich helpu i wneud achlysuron arbennig fel penblwyddi neu briodasau yn fythgofiadwy, gan eu bod yn darparu'r gorau

Animaker: Stiwdio Animeiddio Do-It-Yourself, Golygydd Fideo Marchnata, ac Adeiladwr Ad Fideo

Mae fideo wedi'i animeiddio a byw yn hanfodol i bob sefydliad. Mae fideos yn ddeniadol iawn, yn gallu egluro cysyniadau anodd yn gryno a darparu profiad sy'n weledol ac yn glywadwy. Er bod fideo yn gyfrwng anhygoel, mae'n aml yn anorchfygol i fusnesau bach neu farchnatwyr oherwydd yr adnoddau sydd eu hangen: Offer fideo a sain proffesiynol ar gyfer recordio. Trosglwyddiadau llais proffesiynol ar gyfer eich sgriptiau. Graffeg ac animeiddiadau proffesiynol i'w hymgorffori. Ac, efallai, y drutaf a

5 Awgrymiadau Golygu Fideo ar gyfer Marchnatwyr

Mae marchnata fideo wedi dod yn un o'r ffyrdd gorau o farchnata yn ystod y degawd diwethaf. Gyda phrisiau offer a rhaglenni golygu yn gostwng wrth iddynt gael eu defnyddio'n fwy cyffredin, mae hefyd wedi ennill llawer mwy fforddiadwy. Gall cynhyrchu fideo fod yn anodd ei gael yn iawn yr ychydig weithiau cyntaf y byddwch chi'n rhoi cynnig arni. Mae'n anoddach dod o hyd i'r ffordd iawn i sefydlu fideo ar gyfer marchnata nag yw golygu arferol. Mae'n rhaid i chi roi

Ffosiwch Eich Golygydd Fideo ar gyfer Un o'r rhain Gyda Synching Sain

Yr wythnos diwethaf, roeddwn yn gweithio ar ailgymysgu tysteb cwsmer ar gyfer cleient. Roedd y fideograffydd y buon nhw'n gweithio ag ef yn wych, gan ddarparu'r holl fideo a sain amrwd iddyn nhw pe bydden nhw am gydosod fideos yn y dyfodol. Fe wnaethant rannu'r ffeiliau MXF amrwd â mi fel y gallwn eu lawrlwytho a sylweddolais ar unwaith fy mod dros fy mhen. Fy meddwl oedd fy mod i'n mynd i bopio

4 Mythau Cynhyrchu Fideo A'u Datrysiadau

Rydym wedi bod yn annog pob un o'n cleientiaid i drosoli fideo fel rhan o strategaeth farchnata ar-lein gyffredinol. Mae llawer o'ch ymwelwyr gwe yn cefnu ar eich gwefan yn gyfan gwbl oherwydd nad oes fideo. Nid yw eraill hyd yn oed yn cyrraedd yno oherwydd nad yw'ch fideos yn ymddangos mewn canlyniadau mewn chwiliadau fideo. Mae Youtube yn parhau i fod yn beiriant chwilio blaenllaw y tu ôl i Google ... ac mae'n farchnad sy'n tyfu. Wedi dweud hynny, mae yna lawer o gamdybiaethau ynghylch fideo

WeVideo: Golygu a Chydweithio Fideo Ar-lein

Meddalwedd fel platfform gwasanaeth yw WeVideo sy'n caniatáu i farchnatwyr greu a chyhoeddi fideo ar-lein. Mae WeVideo yn darparu datrysiad syml, i'w ddefnyddio, o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer amlyncu fideo, golygu fideo, cyhoeddi fideo a rheoli eich asedau fideo - i gyd yn y cwmwl, ac yn hygyrch o unrhyw borwr gwe, llechen neu ddyfais symudol. Mae fideos a gyhoeddir gan ddefnyddio WeVideo yn barod ar gyfer ffonau symudol. Mae WeVideo for Business hefyd yn cynnwys datrysiadau symudol ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS fel y gall marchnatwyr ddal fideos a