Rhestr wirio: Sut i Greu Cynnwys Sy'n Gynhwysol

Wrth i farchnatwyr ganolbwyntio ar gynnwys sy'n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd, rydym yn aml yn cael ein hunain yn delfrydio ac yn dylunio ymgyrchoedd gyda grwpiau bach o bobl sy'n debyg i ni'n hunain. Tra bod marchnatwyr yn ymdrechu i bersonoli ac ymgysylltu, mae bod yn amrywiol yn ein negeseuon yn cael ei anwybyddu yn llawer rhy aml. A thrwy edrych dros ddiwylliannau, rhywiau, dewisiadau rhywiol ac anableddau ... gall ein negeseuon sydd i fod i ymgysylltu mewn gwirionedd ymyleiddio pobl nad ydyn nhw fel ni. Dylai cynhwysiant fod yn flaenoriaeth ym mhob neges farchnata. Yn anffodus, mae'r