Canllaw Dimensiwn Delwedd Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer 2020

Mae'n ymddangos bob wythnos bod rhwydwaith cymdeithasol yn newid cynlluniau ac yn gofyn am ddimensiynau newydd ar gyfer eu lluniau proffil, y cynfas cefndir, a delweddau sy'n cael eu rhannu ar y rhwydweithiau. Mae cyfyngiadau ar gyfer delweddau cymdeithasol yn gyfuniad o ddimensiwn, maint delwedd - a hyd yn oed faint o destun sy'n cael ei arddangos yn y ddelwedd. Byddwn yn rhybuddio rhag uwchlwytho delweddau rhy fawr i wefannau cyfryngau cymdeithasol. Maent yn defnyddio cywasgiad delwedd ymosodol sy'n aml yn gadael eich delweddau'n aneglur.

GoDaddy: Gadael y Boobs y tu ôl a chicio ass

Roeddwn i'n casáu GoDaddy. Fe wnes i wir. Ni allwn gredu y gallai brand wario miliynau o ddoleri yn fflachio holltiad a pharhau i adeiladu cymaint o fusnes. Roedd yn slap yn wyneb i farchnatwyr a weithiodd yn galed i gadw eu brandiau yn berthnasol, yn dryloyw, yn broffesiynol ac yn ddefnyddiol i'w cynulleidfaoedd. Roedd y ffordd hawdd allan ... ac roedd yn ymddangos ei fod yn gweithio. Cynghorais fy holl gleientiaid i ddefnyddio gwasanaethau eraill ac aros i ffwrdd. Dros amser, serch hynny,

Mae GoDaddy yn honni torri nod masnach ar gyfer parth Go-Daddy a brynwyd gan GoDaddy

Heddiw cefais alwad gan foneddigion a oedd yn meddwl tybed am fy mherthynas â NoDaddy.com, safle sy'n lambastio GoDaddy am ei arferion busnes. Ar ôl i mi ddod i siarad â John, roeddwn i'n synnu beth oedd yn digwydd iddo. Prynodd John GO-DADDY-DOMAINS.COM a GO-DADDY-DOMAIN.COM gan… pwy arall… GoDaddy.com. Nid wyf yn siŵr a oedd John wedi synnu ei fod wedi gallu prynu'r parthau ai peidio, ond roeddwn i! Os ydych chi'n pendroni a yw John

A all Eich Cofrestrydd Eich Torri i ffwrdd?

Gyda'r todo mawr ynglŷn â chanslo GoDaddy ei gwsmer (sydd bellach â'i ymgyrch ei hun: NoDaddy.com), penderfynais edrych i mewn i rai cofrestryddion eraill, gan gynnwys fy un i, i weld a allent dynnu'r plwg mor hawdd ag y gwnaeth GoDaddy. Fe fyddwch chi'n synnu mewn gwirionedd, dim ond cwpl o gofrestryddion sydd â Thelerau Gwasanaeth sy'n gosod rhai gofynion eithaf cryf yn erbyn canslo: Dotster: 16.2 Atal, canslo neu drosglwyddo parth. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod eich

Busnes Boobs

Gwyliais sioe newyddion y diwrnod o'r blaen y bydd GoDaddy yn hysbysebu rhai hysbysebion Superbowl mwy dadleuol. Mae tîm marchnata GoDaddy wir yn gwthio'r terfyn eleni, gan gael sylw ychwanegol trwy gyflwyno criw o hysbysebion sydd wedi'u gwrthod i'w gweld ar gyfer yr uwch-benelin hwn. Mae GoDaddy yn hysbysebu'r ddadl yn agored fel eu Chwil am Super Bowl XL. Fe welwch linell amser wych o'r hysbysebion y gwrthodwyd edrych arnynt