Pam mai CRM Am Ddim HubSpot yw Skyrocketing

Yn nyddiau cynnar busnes, nid yw'n anodd rheoli gwybodaeth am eich cysylltiadau a'ch cwsmeriaid. Fodd bynnag, wrth i'ch busnes dyfu ac wrth i chi gael mwy o gwsmeriaid a llogi mwy o weithwyr, mae gwybodaeth am gysylltiadau yn cael ei gwasgaru ar draws taenlenni, nodiadau nodiadau, nodiadau gludiog, ac atgofion niwlog. Mae twf busnes yn anhygoel a chyda hynny daw'r angen i drefnu eich gwybodaeth. Dyma lle mae HubSpot CRM yn dod i mewn. Adeiladwyd HubSpot CRM o'r llawr i fyny i fod yn barod ar gyfer y modern

8 Strategaethau I Wella Eich Gwerthiant yn Effeithiolrwydd Effeithiolrwydd

Heno, roeddwn i allan ar daith feic gyda chydweithiwr a rhwng huffs a pwff roeddem yn trafod ein harferion gwerthu ar gyfer ein busnesau. Cytunodd y ddau ohonom yn llwyr fod y diffyg disgyblaeth a gymhwyswyd gennym i'n gwerthiannau yn rhwystro'r ddau o'n cwmnïau. Mae ei gynnyrch meddalwedd yn denu diwydiant a maint penodol, felly roedd eisoes yn gwybod pwy yw ei obaith. Mae fy musnes yn llai, ond rydyn ni'n canolbwyntio'n fawr ar benodol iawn

Mwy o Gynnwys, Mwy o Broblemau: Brwydro Cynrychiolydd Gwerthu

Rydyn ni wedi bod yn cyhoeddi cryn dipyn am yr offer sy'n alinio ymdrechion gwerthu a marchnata. Yn fy marn i, mae gan gynrychiolwyr gwerthu waith llawer anoddach i'w wneud y dyddiau hyn. 59% o'u hamser yn gwneud tasgau heblaw gwerthu fel ymchwilio i'r cyfrif a chynhyrchu arweinyddion. Ac mae defnyddwyr a busnesau yn gallu gwneud ymchwil anghyffredin ar-lein, gan werthuso nodweddion, buddion, cynhyrchion, gwasanaethau, graddfeydd ac adolygiadau. Er gwaethaf y doreth o ddeunyddiau marchnata sydd ar gael, 40% o'r marchnata

Ticiwch a Woo Eich Rhagolygon!

Mae llawer o gylchoedd gwerthu busnes i fusnes (B2B) yn hir ac yn llafurus. Mae'n gydbwysedd o gadw ar y blaen gyda gobaith nes y gellir gwneud y penderfyniad prynu a pheidio â'u bygio a'u gyrru i ffwrdd. Rydw i wedi gwylio rhai pobl yn meithrin arweinyddion yn anhygoel o dda, ac rydw i wedi rhoi “Peidiwch ag Ateb” yn fy llyfr ffôn er mwyn osgoi'r bobl werthu nad ydyn nhw. Dywed ymchwil fod nodi gobaith yn costio $ 443 wrth ymweld ag un yn rhedeg $ 596. Pam

Mae'n bryd rhoi ar eich wyneb rhyfel

Mae gwahaniaeth rhwng person gwerthu ac unigolyn agosach. Rwy'n credu fy mod i'n werthwr gwych, ond yn agosach ofnadwy. Rwy'n gwybod fy mod i wedi gwerthu llawer o ymrwymiadau mawr, ond nid fi oedd y boi erioed a wthiodd am inc (llofnodi'r contract). Nid wyf yn mwynhau gwthio yn ôl ar faint contract na chymhwyso'r pwysau i obaith lofnodi'n gynharach. Diolch byth, rydw i wedi fy amgylchynu gan dalent yn fy ngwaith sy'n hoffi'r cyfleoedd hynny. Mae ein caewyr yn gallu