Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol. Y mater dan sylw, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae angen i mi fynd drwyddi i ddod o hyd i'r ansawdd

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Google Workpace a Dilysu Dau-Ffactor

Rwy'n gefnogwr enfawr o Ddilysu Dau-Ffactor (2FA) ar bob platfform rydw i'n ei redeg. Fel marchnatwr sy'n gweithio gyda chleientiaid a data cleientiaid, yn syml, ni allaf fod yn rhy ofalus ynghylch diogelwch felly mae'r cyfuniad o gyfrineiriau gwahanol ar gyfer pob safle, gan ddefnyddio Apple Keychain fel ystorfa cyfrinair, a galluogi 2FA ar bob gwasanaeth yn hanfodol. Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost

Salesmachine: Cynyddu Trosi Treial SaaS a Mabwysiadu Cwsmer

Os ydych chi'n gwerthu cynnyrch Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS), mae eich refeniw yn dibynnu ar drosoli data cwsmeriaid a defnydd cynnyrch ar y lefel cyswllt a chyfrif. Mae Salesmachine yn grymuso timau gwerthu a llwyddiant gyda mewnwelediadau gweithredadwy ac awtomeiddio i gynyddu trosi Treial a Mabwysiadu Cwsmer. Mae gan Salesmachine Dau Brif Fudd-dro Trosi Treial Hwb - Arweinwyr cymwys â sgôr yn seiliedig ar ffit cwsmeriaid a mabwysiadu cynnyrch. Mae cymhwyster prawf Salesmachine yn caniatáu i'ch tîm gwerthu ganolbwyntio ar gymwysterau uchel

Beth Yw'r CRM B2C Gorau ar gyfer Eich Busnes Bach?

Mae cysylltiadau â chwsmeriaid wedi dod yn bell ers eu sefydlu. Mae meddylfryd Business2Consumer hefyd wedi symud i feddylfryd mwy UX-ganolog yn lle cyflwyno'r cynnyrch terfynol yn llwyr. Gall dewis y feddalwedd rheoli cysylltiadau cwsmeriaid gywir ar gyfer eich busnes fod yn anodd.

Sut i Rhedeg Ymgyrchoedd E-bost gyda Gmail

Weithiau nid oes angen darparwr gwasanaeth e-bost llawn arnoch (ESP) gyda'r holl glychau a chwibanau o reoli rhestrau, adeiladwyr e-bost, y gellir eu dosbarthu ac offer soffistigedig eraill. Rydych chi eisiau cymryd rhestr a'i hanfon ati. Ac, wrth gwrs, os yw'n neges farchnata - darparwch y gallu i bobl optio allan o negeseuon yn y dyfodol. Dyna lle efallai mai YAMM yw'r ateb perffaith. Eto Uno Post arall (YAMM) Mae YAMM yn e-bost wedi'i alluogi gan Chrome

Beth yw cynhesu IP?

Os yw'ch cwmni'n anfon cannoedd o filoedd o negeseuon e-bost fesul danfoniad, gallwch redeg i mewn i rai materion arwyddocaol gyda darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn llwybro'ch holl negeseuon e-bost i'r ffolder sothach. Mae ESPs yn aml yn gwarantu eu bod yn anfon e-bost ac yn aml yn siarad am eu cyfraddau dosbarthu uchel, ond mae hynny mewn gwirionedd yn cynnwys danfon e-bost i ffolder sothach. Er mwyn gweld eich gallu i gyflenwi blwch derbyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio platfform trydydd parti fel