Dolen a Chlymu: Mae Rhodd Allgymorth B2B bellach yn Ap Gwerthu Yn y Farchnad AppExchange

Gwers rydw i'n parhau i ddysgu pobl ym maes marchnata B2B yw bod prynu yn dal i fod yn bersonol, hyd yn oed wrth weithio gyda sefydliadau mawr. Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymwneud â'u gyrfaoedd, eu lefelau straen, eu maint gwaith, a hyd yn oed eu mwynhad o'u swydd o ddydd i ddydd. Fel gwasanaeth B2B neu ddarparwr cynnyrch, bydd y profiad o weithio gyda'ch sefydliad yn aml yn gorbwyso'r hyn y gellir ei gyflawni. Pan ddechreuais fy musnes am y tro cyntaf, roeddwn yn anghytuno â hyn. I.

14 Strategaethau ar gyfer Cynyddu Refeniw ar Eich Safle E-Fasnach

Bore 'ma fe wnaethon ni rannu 7 strategaeth ar gyfer cynyddu gwariant cwsmeriaid yn eich lleoliad manwerthu. Mae yna dechnegau y dylech chi fod yn eu defnyddio ar eich gwefan e-fasnach hefyd! Rhannodd Dan Wang erthygl ar gamau y gallwch eu cymryd i gynyddu gwerth troliau eich siopwr yn Shopify ac mae ReferralCandy wedi darlunio’r gweithredoedd hynny yn yr ffeithlun hwn. 14 Strategaethau ar gyfer Cynyddu Refeniw ar Eich Safle E-Fasnach Gwella dyluniad eich siop trwy gasglu adborth a phrofi