Dolen a Chlymu: Mae Rhodd Allgymorth B2B bellach yn Ap Gwerthu Yn y Farchnad AppExchange

Gwers rydw i'n parhau i ddysgu pobl ym maes marchnata B2B yw bod prynu yn dal i fod yn bersonol, hyd yn oed wrth weithio gyda sefydliadau mawr. Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymwneud â'u gyrfaoedd, eu lefelau straen, eu maint gwaith, a hyd yn oed eu mwynhad o'u swydd o ddydd i ddydd. Fel gwasanaeth B2B neu ddarparwr cynnyrch, bydd y profiad o weithio gyda'ch sefydliad yn aml yn gorbwyso'r hyn y gellir ei gyflawni. Pan ddechreuais fy musnes am y tro cyntaf, roeddwn yn anghytuno â hyn. I.