Rhagfynegiadau Prynwr Manwerthu ac eFasnach Dydd San Ffolant ar gyfer 2021

Os yw'ch busnes manwerthu neu e-fasnach wedi bod yn brwydro trwy'r pandemig a'r cloeon, efallai yr hoffech chi weithio rhywfaint o oramser ar eich Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant gan ei bod yn ymddangos y bydd hon yn flwyddyn fwyaf erioed ar gyfer gwariant - er gwaethaf yr heriau economaidd! Efallai bod treulio mwy o amser gartref gyda'n hanwyliaid yn tanio fflamau cariad ... neu'n ei gwneud yn ofynnol i ni wneud iawn (twyllo). Mae arolwg gan y National Retail Foundation yn rhagweld cynllun defnyddwyr

Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol. Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â chychwyn yn gynharach, disgwylir i'r cynnydd digynsail yn y cardiau rhodd a roddir ymestyn y gwyliau

Squarespace: Fe wnes i Adeiladu Gwefan Sba gyda Siop Ar-lein a Gosod Apwyntiadau mewn Un Diwrnod

Os yw hynny'n swnio'n anghredadwy, nid yw hynny'n wir. Mae fy nghariad yn esthetegydd a therapydd tylino yn Fishers, Indiana. Roeddwn i'n mynd i adeiladu safle iddi ychydig fisoedd yn ôl, ond allwn i ddim oherwydd gwaith cleientiaid a gafodd flaenoriaeth. Ymlaen yn gyflym i'r cau ac aeth llawer o'r gwaith hwnnw ar ochr y ffordd tra bod fy nghleientiaid wedi oedi mentrau neu'n newid blaenoriaethau i ddelio â cholledion refeniw. Pe bawn i'n adeiladu safle yn

20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau

Yr Anrheg Mwyaf Poblogaidd Eleni i Millennials? Awgrym: Nid yr XBox Un ydyw

Mae Rhwydwaith Blackhawk yn arbenigwyr mewn datrysiadau talu rhagdaledig - corfforol a symudol. Mae arolwg newydd a ryddhawyd ganddynt yn datgelu mewnwelediadau newydd am hoffterau millennials ar gyfer rhoi a derbyn cardiau rhodd y tymor gwyliau hwn. Mae data newydd yn dangos y bydd cardiau rhodd yn uchel ar y rhestr i'w prynu gan ac ar gyfer millennials y tymor gwyliau hwn. Daw'r data canlynol o arolwg ar-lein ym mis Rhagfyr 2013 o fwy na 400 millennials 18-28 oed: Gyda mwy