Sut I Greu Delweddau Syfrdanol Ar Gyfer Straeon Instagram

Mae gan Instagram fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd, sy'n golygu bod o leiaf hanner sylfaen defnyddwyr gyffredinol Instagram yn gweld neu'n creu straeon bob dydd. Mae Straeon Instagram ymhlith y ffyrdd gorau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â'ch cynulleidfa darged oherwydd ei nodweddion anhygoel sy'n newid yn barhaus. Yn ôl yr ystadegau, dywed 68 y cant o'r millennials eu bod yn gwylio Straeon Instagram. Gyda'r nifer uchel o ddefnyddwyr yn dilyn ffrindiau, enwogion,

A yw'ch Pinterest Leveraging ar gyfer Symudol?

Yn yr un modd â'r we, e-bost a bron pob strategaeth arall - rhaid i farchnatwyr ystyried symudol wrth iddynt gynhyrchu, arddangos a rhannu eu cynnwys ar eu gwefan, negeseuon a thrwy lwyfannau eraill. Un platfform sydd â phresenoldeb eithaf symudol yw Pinterest. Mae'r cymhwysiad symudol Pinterest wedi'i lawrlwytho filiynau o weithiau ac mae'n parhau i fod yn llwyfan darganfod poblogaidd. Mewn gwirionedd, mae 3 o bob 4 ymwelydd â Pinterest ar ddyfais symudol