SocialTV = Fideo + Cymdeithasol + Rhyngweithiol

Mae technoleg fideo yn skyrocketing ... o arddangosfeydd retina, i sgriniau mawr, i 3D, AppleTV, Google TV ... mae pobl yn rhannu ac yn defnyddio mwy o fideo nag erioed mewn hanes. Yn ychwanegol at y cymhlethdod mae'r ail sgrin - rhyngweithio â llechen neu ddyfais symudol wrth i chi wylio'r teledu. Dyma ddyfodiad SocialTV. Tra bod gwylwyr teledu traddodiadol yn dirywio, mae SocialTV yn dangos llawer o addewid. Mae SocialTV yn cynyddu gwylwyr, yn helpu dyrchafiad a hyd yn oed yn gyrru

Tanio: Widgets MyBlogLog a BlogCatalog

I'r rhai ohonoch sydd wedi bod yn ddarllenwyr amser hir, fe sylwch fy mod wedi dileu'r teclynnau bar ochr MyBlogLog a BlogCatalog. Mi wnes i ymdrechu i gael gwared arnyn nhw ers cryn amser. Fe wnes i fwynhau gweld wynebau Folks a ymwelodd â fy mlog yn aml - roedd yn gwneud i'r darllenwyr ymddangos fel pobl go iawn yn hytrach nag stats ar Google Analytics. Fe wnes i ddadansoddiad llawn o bob ffynhonnell a sut roedden nhw'n gyrru traffig i'm safle yn ogystal â