Mae Lithiwm yn Lansio Byddwch yn Ddifrifol am Gymdeithasol

Mae Lithium wedi lansio cyfres ddoniol o fideos a microwefan newydd, Get Serious About Social i gael ychydig o hwyl yn y Cyfryngau Cymdeithasol a darparu rhai papurau gwyn llawn gwybodaeth i gynorthwyo cwmnïau gyda'u strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae hunanasesiad hefyd wedi'i gynnwys. Mae'r fideos yn cynnwys: Gwasanaeth Cwsmeriaid a'r Cyfryngau Cymdeithasol Yr hyn sy'n rhaid ei wneud â Chanlyniadau Busnes Mae Data Mawr A Lithiwm yn mewnosod cathod ... i wneud hwyl am ben cwmnïau sy'n defnyddio cathod Oedd Lithiwm yn wirioneddol

Ymgysylltwch! Rheolau Busnes a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Am y mis diwethaf, rwyf wedi bod yn darllen Engage: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Mesure Success in the New Web. Nid darllen ysgafn mo hwn - gall canllaw cyflawn fod yn danddatganiad! Mae'n llyfr y mae gwir angen i chi eistedd i lawr, canolbwyntio arno a threulio un dudalen ar y tro. Mae Brian wedi rhagori ar y llyfr hwn - mae'n gynhwysfawr ac efallai'n ymdrin â phob elfen o frandio, y