Data Ymddygiad Digidol: Y Gyfrinach Gorau i Gael y Cord Cywir gyda Gen Z.

Mae'r strategaethau marchnata mwyaf llwyddiannus yn cael eu hysgogi gan ddealltwriaeth ddofn o'r bobl y maent wedi'u cynllunio i'w cyrraedd. Ac, o ystyried oedran yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf cyffredin o wahaniaethau mewn agweddau ac ymddygiadau, mae edrych trwy lens cenhedlaeth wedi bod yn ffordd ddefnyddiol i farchnatwyr sefydlu empathi i'w cynulleidfaoedd ers amser maith. Heddiw, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol blaengar yn canolbwyntio ar Gen Z, a anwyd ar ôl 1996, ac yn haeddiannol felly. Bydd y genhedlaeth hon yn siapio

Alteryx: Cudd-wybodaeth Busnes a Dadansoddeg Strategol

Pan fydd pobl yn siarad am ddadansoddeg, fel rheol mae'n gyfyngedig i ddata safonol ar y safle sy'n gyffredin trwy nifer o werthwyr. Ar gyfer sefydliadau mawr sydd â therabytes o ddata - gan gynnwys data prynu cwsmeriaid, data cyfrifiad, data daearyddol, data cyfryngau cymdeithasol, ac ati - nid yw'r platfform dadansoddeg ar gyfartaledd yn gweithio. Dyma sgwrs wych rhwng Alteryx a Boris Evelson o Forrester ar y pwnc: Mae Alteryx yn cyfuno deallusrwydd busnes a'r gallu i gysylltu â datamarts mawr i'r hyn